* Zastupitelstvo města oznamuje občanům, že na svém veřejném zasedání dne 14. 11. 2005 pod bodem 8 Usnesení rozhodlo zahájit jednání ke změně územního plánu ve směru rozšíření zastavitelného území města Mšena, případně jiné navržené změny. Současný platný územní plán je k dispozici k nahlédnutí pro doplnění informací na stavebním odboru Městského úřadu. Občané mají možnost po dobu cca 3 měsíců, to je do 28. 2. 2006 podávat písemné podněty a návrhy ke změně územního plánu města do podatelny Městského úřadu ve Mšeně.

   * V rámci projektu zajištění aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti a na základě kladné odezvy města Mšena na nabídku ředitele Finančního ředitelství v Praze se uskuteční na našem úřadě na radnici ve Mšeně návštěvní hodiny pracovníků finančního úřadu ve dnech 15. 2. 2006 a 1. 3. 2006, vždy od 14 do 18 hodin. Cílem této služby je umožnit občanům, aby si v přijatelné době a přímo v místě svého bydliště vyřídili své zákonné povinnosti vůči finančnímu úřadu, aniž by přitom finanční úřad museli navštívit. Záměrem této akce je rovněž styk s úřady učinit snazší a pokud možno příjemnější. Využijte v příštím roce tuto nabídku, pracovníci FÚ budou úřadovat v obřadní síni na radnici ve Mšeně, abychom zajistili snadný přístup i pro tělesně postižené občany. Sledujte místní tisk a rozhlas během ledna a února roku příštího,kde vám budeme tuto akci připomínat.

   * Poděkování. Starostka města děkuje touto cestou za pomoc místním zahrádkářům při pořádání podzimní humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.Poděkování patří hlavně paní Ludmile Langerové a panu Břetislavu Benešovi, kteří nezištně podporují tuto akci, kterou by město nemohlo zajistit bez jejich pomoci a pochopení. Díky tomu můžeme i v našem městě uspořádat sbírku a pomoci těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoc od druhých. Rovněž tak na zpracování materiálu se podílejí lidé, kteří by jinak práci nikde nesehnali a jsou velmi potěšeni, že i jejich práce pomůže jiným. Děkuji Vám.

   * Další poděkování patří Mysliveckému sdružení Liška-Sedlec, které  uspořádalo ve dnech 12. a 13. 11. 2005 v prostorách svého sdružení již 4. ročník zkoušek honičů. Je to dvoudenní akce, náročná časově a fyzicky. Připravenost byla znovu na jedničku, je třeba poděkovat celému sdružení za udržovaný a kladně zhodnocený celý areál v Sedlci, který tomuto sdružení umožnilo odkoupit zastupitelstvo  města. Nelze pominout skutečnost, že v těchto místech je silně znát „ruka ženy“ a díky patří tedy paní Božence Nové, předsedkyni mysliveckého sdružení. Velice kladně hodnotila průběh celé akce komise rozhodčích, která po dva dny pracovala na hodnocení soutěžících vůdců a jejich psů. Děkuji a přeji další úspěchy.

   * Gratulace. Město Mšeno blahopřeje našemu mšenskému Veteran clubu, který se stal členem Federace klubů historických motocyklů České republiky se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Ať se vám daří, mnoho úspěchů přeje

Marie Štráchalová, starostka