Poslední týden v říjnu se na naší základní škole konaly projektové dny, jejichž cílem je použití netradičních metod výuky. Každá třída měla za úkol napsat o svém projektu několik vět. 
Projektový den 1
  1. třída Za žáčky 1. třídy hodnocení napsala paní učitelka třídní. Tématem byl také podzim. Na dotaz, co se dětem nejvíce líbilo, odpověděly, že všechno. Ale určitě se jim nejvíc líbilo rozestavení lavic po čtyřech. Na dotaz, co se jim nelíbilo, řekly, že všechno. Ty jsou ale mazané! Teď nevíme, co se jim opravdu líbilo a co se jim opravdu nelíbilo.

   2. třída Naším tématem projektu byl v tomto ročním období podzim. Z listí jsme dělali různá zvířátka – ježečky, žirafy, ale také jsme na koberci, skládali věty, luštili hádanky, na sále jsme pracovali ve skupinkách, procvičili jsme si učivo všech předmětů. Líbilo se nám dělat zvířátka a hádanky.

   3. třída My jsme měli pohádkový projekt, pohádkové učení, plnili jsme úkoly Jiříka a plaváčka, například z matematiky. Také jsme předváděli pohádky, byli jsme vlaštovky a létali na sál a hledali živou a mrtvou vodu, to byla čísla, která jsme potom sčítali. Také jsme měli barevný projekt, sbírali jsme listí, kreslili měsíce. Moc se nám to všem líbilo a mohlo to být delší.

   4. A Náš projekt se jmenoval Z pohádky do pohádky . V úvodním motivačním rozhovoru jsem si připomněli, co to je pohádka, které pohádky mají děti nejraději nám pošeptaly v tiché poště.Pověděli jsme si o významu pohádek v životě člověka a o tom, jak pohádky vznikaly. Během celého projektu děti pracovaly ve skupinách a plnily různé úkoly. Procvičovaly učivo zábavnou formou a čtyři hodiny utekly jako voda. Nejvíce si chválily počítání s draky, výrobu kostýmu pro princeznu z novin, promítání pohádky Hrnečku vař – kde samy vymýšlely doprovodný text k obrázkům, šermování se lžícemi, vyhledávání dvojic: postava – pohádka. Příští projekt bychom chtěli strávit v lese.
Projektový den 2
   4. B Ahoj Jirko, musím ti napsat něco o naší třídě. Naším tématem při projektovém dni byl podzim a vše, co s ním souvisí. Procvičili jsme si své znalosti z Čj, M, Vl, Př, ve skupinách jsme plnili různé úkoly, ve třídě i v přírodě.Všichni už umíme používat buzolu, poznávat různé rostliny, víme, co se v přírodě nyní děje. A také jsme si protáhli naše svaly. Po návratu z venku jsme si třídu vyzdobili mozaikou z nasbíraných listů a různými plody. Jen počasí nám moc nepřálo. Napiš nám také o svých zážitcích. Ahoj, žáci IV.B

   5. třída Na projektovém dni se nám líbilo všechno. Bylo to zábavné a poučné. Zkoumali jsme tělo člověka a lépe ho poznali. Líbily se nám zkoušky hmatu, čichu a chuti, obkreslili jsme kamaráda a pak jsme malovali jeho vnitřní orgány, svaly a kosti. Bylo to bezva. A také jsme si vyrobili jednoduché kelímky. Těšíme se na další projekt.

   I. speciální třída Cílem našeho projektu bylo naučit se chodit po městě podle plánku. Do slepého plánku jsme nalepovali, kde je jaký obchod, nebo kde je radnice, vodárna, policie, pošta…Zároveň jsme zjišťovali, kde jsou pamětní desky se jmény mšenských rodáků. Našli jsme celkem čtyři. Tři jsem si přečetli a čtvrtou až po opravě radnice. Projekt se nám líbil, teď už víme, že ve Mšeně nezabloudíme a víme, kde co je.Také bychom rádi jednou měli pamětní desku na některém ze mšenských domů. Zdraví Vás žáci I.SP.

   6. A Projektový den jsme prožili s naší paní učitelkou matematiky a Harry Potterem v Bradavicích. Den jsme zahájili výrobou talismanů a drháním provázků, pak jsme plnili různé úkoly: luštili jsme Sudoku, pracovali s morseovou abecedou. Zopakovali jsme znalosti z mnoha školních předmětů. Posledním úkolem bylo najít na hřišti písmenko P, které nás posunulo do hry famfrpál. Den byl velice pěkný, paní učitelce se příprava moc povedla. Vítězové i družstva dostali na konci sladké odměny.
Projektový den 3
   6. B  V rámci projektového dne jsme si vyrobili nového spolužáka 6.B. Vzájemně jsme museli spolupracovat a myslíme, že se nám to povedlo. Všichni jsme se podíleli na výběru oblečení, samotné výrobě i výběru jména. Konstatovali jsme, že „Franta Docházel“ se nám povedl. Vyrobili jsme také Pandořinu skříňku, do které jsme uzavřeli všechny špatné vlastnosti  a uzamkli ji na zámek. Dobré vlastnosti dostal náš nový spolužák. Pak jsme Frantu přihlásili do naší školy a po náročné práci si odpočinuli u ukázky z filmu Golem.

   7. třída Náš projektový den jsme prožili v pravěku. Ve školních dílnách vyráběli kluci chatky a dívky šily na panenky pravěké oblečení z kožešin a pytloviny. Materiál na chatky jsme si nasbírali sami v okolí školy. V loňském roce při exkurzi v jednom pražském muzeu, jsme si namleli pšeničnou mouku pravěkým způsobem. Z této mouky nám brzy ráno náš pan učitel upekl opravdový chleba, který jsme ochutnali nejen my, ale i někteří učitelé, byl docela dobrý, dal se jíst. Vyrobené pomůcky jsme věnovali do učebny dějepisu a budou využity jako učební pomůcky. Celý projekt se nám moc líbil.

   8. A V rámci budoucích oslav jsme se rozhodli pátrat po stopách dvou mšenských rodáků – Josefa Bedřicha Cinibulka a Josefa Kabrny. Naše kroky vedly nejprve do mšenského muzea, na hřbitov a k domu, kde bydlel pan Kabrna. Zastavili jsme se také v ulici pojmenované po J.B. Cinibulkovi. Mrzelo nás, že jsme nenašli žádnou pamětní desku J.B. Cinibulka, ani pana Kabrny.V domě Františka Kabrny jsme si prohlédli i některá zařízení z 18. století a obchod. Po návratu jsme ve třídě ve skupinkách zpracovali všechny informace na projektová plátna. Líbilo se nám, že jsme spolupracovali jako tým a práce se nám povedla ( i když se nám všechno na plakátu lepilo). Tento den byl velmi poučný o historii Mšena a neobyčejně schopných mšenských rodácích. Moc se nám líbil program, který pro nás paní učitelka připravila.

   8. B Jako náplň projektového dne si připravila naše třída tvorbu prvního čísla školního časopisu. Nejprve jsme vymysleli rubriky, které by mohly v našem časopise být. Každý z nás si vybral rubriku, do které napsal článek. Druhou hodinu jsme navštívili radnici, kde jsme se dozvěděli informace o historii Mšena, viděli jsme znak Mšena, kroniky a historickou mapu. Po návratu do školy jsme se dali hned do práce, vylepšovali jsme naše články, vymýšleli název a grafickou úpravu časopisu. Hlavní redakce si vzala všechny materiály domů a nakonec vznikl náš školní časopis s názvem „Fičák“.

   9. A Při projektovém dni měla naše třída za úkol seznámit se v rámci budoucích oslav 700 let od zmínky o městě Mšeně s významnými mšenskými rodáky. Vybrali jsme si Jana Křtitele Píška a Josefa Ladislava Píče. Hned ráno jsme vyrazili do místní knihovny, kde nám paní I. Říhová podala zajímavé informace o těchto rodácích. Na sále mšenské radnice nám bylo umožněno nahlédnout do kronik, matričních knih, map s plánem rozvoje Mšena, prohlédnout si vlajku Mšena. Za tuto zajímavou expozici městskému úřadu velmi děkujeme. Po návratu do školy jsme další informace vyhledávali na internetu a v publikacích. Nakonec jsme vše, co jsme vyhledali, sepsali a vytvořili projektové plátno s přesnými životopisy dvou mšenských rodáků. Tento informacemi nabitý den se nám moc líbil a těšíme se na další.

   9. B Cílem našeho projektu bylo seznámit se s významnými míšenskými rodáky. Vybrali jsme si Augustina Heřmana. Informace jsme čerpali z různých publikací, z internetu, a také v místní knihovně od paní I. Říhové. Současně jsme navštívili výstavu na míšenské radnici a městské muzeum. Také jsme našli dům s pamětní deskou A. Heřmana. Po návratu do školy jsme všechny informace zpracovali, sepsali a prezentovali.Celý den nás zaujal, byl nápaditý a zábavný.

   II. speciální třída Náš projekt byl zaměřen na poznání zákulisí divadla. Jeli jsme tedy na Mělník, šli jsme parkem k divadlu, které se jmenuje Novanta, kde jsme se setkali s panem režisérem Ivanem Neubauerem, ten nám vyprávěl, kolik let dělá v divadle. Režisér si může vymýšlet třeba 1+1 = 1. Ukázal nám, kde mají herci šatny, procházeli jsme zákulisí. Paní učitelka nám rozdala scénáře a fotky. Na jevišti nás zaujal starý pán, který krásně hrál na klavír – pan Kraus. Doporučujeme všem, aby chodili do divadla. Poznatek, který nám z projektu zůstal je ten, že režisér má vždycky pravdu.


Noční škola   
Noční škola   Noční škola třídy IX.A se velice vydařila. Po pozdním příchodu některých žáků jsme byli vysláni na bojovku po noční škole. Svítili jsme si jen baterkami, sem tam plála svíčka. Cestou jsme se nejen báli, ale i plnili celkem náročné úkoly. Při čekání na hrůzostrašnou cestu jsme se dívali na Pata a Mata. Než všichni prošli školou, byla už připravena další soutěž – o nejhezčí chlebíček. Vyhrála to Martina Dostálová a Verča Táborská. Po snědení nazdobených chlebíčků jsme se vydali na věž školy, odkud byl krásný výhled na noční město a okolí. Poté jsme na sále školy hráli hry, např. kdo udělá nejlepší mumii z toaletního papíru – z toho vznikla toaleťáková válka, tancování s míčkem mezi čely, šlapání balónků uvázaných na noze,natahování bonbónů na niti jazykem, hledání dvojice po tmě podle zvířecích zvuků, také jsme si dávali ve dvojicích napít z lahve, kdo ji měl vypitou jako první, ten vyhrál. 

    Pak si nás naše paní učitelka třídní pozvala do ředitelny „na kobereček“, ale kázání se nekonalo, čekal nás tu zmrzlinový pohár. A zůstali jsme tu asi dvě hodiny a povídali si o všem možném. V noci jsme si vymysleli ještě hru na schovávanou po ztemnělé škole, které se zúčastnily i paní učitelky. Po ukončení této hry jsme se připravili ke spánku, ale ještě před usnutím jsme zhlédli pořádný horor, aby se nám dobře spalo. Všechny tyto akce trvaly dost dlouho, a tak jsme šli spát až k pozdě po půlnoci. Ráno po dobré snídani jsme se rozešli ke svým domovům.

    Za tuto skvělou a vydařenou noční školu děkujeme paní učitelce Trunkové a Vaňkové, že pro nás obětovali svůj cenný volný večer, strávili ho s námi a hlavně to VYDRŽELI.

Účastníci noční školy z IX. A