28. října 2005 jsem se zúčastnila jako host oslav 140. výročí založení Sokola ve Mšeně. Sokolové připravili krásný zážitek jak účinkujícím, tak divákům. Sestavy dětí a školáků i taneční a hudební představení byly perfektní. Pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena pod vedením pana Horňáka předvedl profesionální pěvecký výkon a závěrečné cvičení mužů na bradlech bylo skvělou tečkou za velmi hezkým odpolednem v mšenské sokolovně. Přeji mšenským sokolům mnoho zdaru.

Ing. Petra Jáchymstálová, starostka Tělocvičné jednoty Sokol v Nebuželích