Marii Štráchalovou, starostku města MšenaM. Štráchalová

V roce 2006 se budou konat oslavy 700 let Mšena. Není to chyba? Vždyť v roce 1967 jsme slavili 600 let našeho města…

  
„Chyba to rozhodně není. Musíme rozlišovat datum první zmínky o Mšeně (4. 1. 1306 – Václav III.) a datum první zmínky o městě Mšeně (18. 1. 1367 – Karel IV.). Proto příští rok oslavíme 700 let od první zmínky o naší obci. Průběh oslav již začínáme chystat, stará se o to komise složená z každého dobrovolníka, který by chtěl přispět svou pomocí. Všichni jste zváni, zasedáme většinou úterky cca jednou za 14 dnů večer od 18 h na radnici. Kontakt hledejte u p. Václava Nováka, tel. 777 769 155, email: vnovak.mseno@centrum.cz.

   Oslavy budou mít jedno společné: veškeré akce kteréhokoli spolku či organizace v našem městě v jakoukoli dobu v roce 2006 budou mít stejný podtext – oslavu 700 let první zmínky o Mšeně. Bez ohledu na zaměření akce a program vás žádám vždy o zmínku těchto oslav jak v mluveném slovu, tak v tištěném programu. Děkuji vám.“