ADVENTNÍ KONCERTY

Mšenské IntermezzoV říjnu se poprvé představil mšenské veřejnosti smíšený pěvecký sbor Intermezzo. Požádal jsem sbormistra Karla Horňáka o rozhovor.

   Proč jste zvolili název Intermezzo, víte jistě o velké tradici mšenského pěveckého spolku Vyšehrad. Vidíš zde nějakou kontinuitu?
   O existenci zpěváckého spolku „Vyšehrad“ pochopitelně vím. Ve své době plnil významnou roli, vždyť dokázal nastudovat např. Smetanovu Prodanou nevěstu. Nicméně si myslím, že od ukončení činnosti Vyšehradu uplynula příliš dlouhá doba na to, abychom na něj navázali. Navíc se hodláme orientovat na mnoho jiných, pro Vyšehrad úplně cizích žánrů, např. na spirituály či na swing. S vymýšlením názvu sboru byly větší problémy než s vlastním nácvikem skladeb. Na názvu jsme se nemohli dlouho shodnout. Nakonec zvítězilo Intermezzo, pro které hlasovalo nejvíc členů.

Ve sboru máte i jednu zajímavost – působí v něm také starostka našeho města. Zpívá první hlas, nebo má nějaká jiná privilegia?
  
Když se mne paní starostka letos na jaře zeptala, zda by mohla chodit zpívat, byl jsem docela překvapen, ale velmi mile. Musím říci, že ve sboru žádná privilegia nemá, na zkoušky chodí pravidelně a zpívá vzhledem ke své hlasové poloze tenorové party, tedy 3. hlas, který zvládá s jistotou.

I když jste sbor smíšený, převážnou většinu jeho osazenstva tvoří ženy. Jak se zde cítí můj divadelní kolega Miloš Jíra?
  
Oba Miloše dobře známe, i ve sboru se téměř neustále stará o legraci. Na tvou otázku odpovím stručně: jako ryba ve vodě. Navíc dostal do svého hlasu jako posilu dva nové zpěváky.

K loutkářskému, divadelnímu a tanečnímu souboru se nyní připojilo dalších 24 lidí, kteří chtějí ve Mšeně dělat aktivní kulturu. Jak vnímáš tuto změnu posledních let?
  
Je určitě moc milé, že se ve Mšeně a jeho okolí našla parta lidí, kteří jsou ochotní přijít či přijet každý týden na zkoušku a přes dvě hodiny se nechat napomínat věčně nespokojeným sbormistrem. Někteří členové však nejsou nováčky na poli mšenské kultury. Řada z nich už nyní působí v souborech, které jsi zmínil ve své otázce.
Mšenské Intermezzo
Co vás čeká v nejbližší době?
  
Především série adventních koncertů ve Mšeně a jeho nejbližším okolí (Mělnické Vtelno, Chorušice, Mšeno, Řepín). Jejich přehled najdete v Kulturním kalendáři v tomto čísle Mšenských novin. V únoru příštího roku budeme hosty Tanečního orchestru Základní umělecké školy v Mělníku na jeho výročním koncertu. Jednáme také o možné účasti sboru v květnu na Festiválku, přehlídce smíšených pěveckých sborů v Nechanicích.

Václav Novák