Jednotliví podnikatelé mají možnost od 1. 1. 2006 se rozhodnout pro likvidaci  odpadu ze svého  podnikání dvěma způsoby:

1. přistoupit na systém obce a uzavřít smlouvu s obcí;
2. uzavřít smlouvu přímo se svozovou firmou, která nabízí i určité výhody.

   Pokud se rozhodnete pro druhou alternativu, bližší informace se dozvíte na  radnici ve Mšeně, kde se dostaví odpovědný pracovník svozové firmy dne 5. 12. 2005 od 10 do 11,30 h a od 12,30 do 15 h v zasedacím sále radnice ve Mšeně. Zde můžete uzavřít smlouvu pro rok 2006 s odvozovou firmou.V případě, kdy nevyhovuje termín, lze volat na mobilní telefon 602 457 830 a dohodnout další postup.

Marie Štráchalová