Bůh Hospodin řekl: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Izaiáš 41,10

Sbor Českobratrské církve evangelické se svým farářem vás srdečně zve na:
- Služby Boží každou neděli od 10 hodin, od 6. 11. 2005 dále od 9 hodin;
- Biblická hodina: setkávání nad textem z 1. listu apoštola Petra – přemýšlení o naději, záchraně, životě, mezilidských vztazích, o Bohu každé úterý od 16 hodin na faře, všichni jste srdečně zváni;
- středa od 9 hodin rozhovory nad Biblí  i osobní rozhovor s farářem v Domově seniorů ve Mšeně;
- možnost v týdnu vyučování dětí znalostem Bible, o mezilidských vztazích, o životě a o světě (příprava na konfirmaci) je podle dohody s farářem;
- každý druhý pátek od 18 hodin setkávání lidí střední generace na faře; kde se budeme společně zamýšlet nad principy křesťanského života a funkce církve v tomto světě, inspirovat se budeme Biblí, knihou Alexandra meně Rozbít led a navzájem,  Chceme vytvářet vzájemné dobré společenství.

   Budete-li potřebovat něco projednat, vyřešit či poradit můžete kdykoli přes den zazvonit na faře. Farář se vám podle svých možností bude trpělivě a ochotně věnovat. Můžete se také kdykoli ozvat telefonicky na číslo 315 693 102.