Chtěli bychom poděkovat  panu Jardovi Živnému (u školy) za uspořádání drakiády, která se konala na školním hřišti. Tato akce se velmi vydařila, všichni papíroví draci za odborné pomoci p. Živného vyletěli do vzduchu. Pan Živný nám nejen pomohl draky vypustit do povětří, ale i odborně poradil, jak draka sestavit a dobře vyvážit. Všechny jeho informace byly velmi přínosné a poučné  pro děti i pro rodiče, kteří se létání také zúčastnili. Nezůstalo však u tohoto jednoho dne, pan Živný nám ochotně pomáhá vždy, když nás vidí na hřišti, jak „zápasíme“ s našimi draky.

Děkují vychovatelky a děti školních družin.