Cílem naší exkurze do plenéru byl jeden z nejhezčích zámků – Sychrov. V úterý 11. října jsme po osmé hodině ráno nasedli žáci 6. B, 8. A a II. SP třídy do autobusu a vyrazili.

   V půl desáté nám začala prohlídka zámku. Dozvěděli jsme se, že zde žily tři generace Rohanů. Ve znaku měli ocásek hranostaje, který byl symbolem urozenosti. Průvodkyně se ptala dětí na vzhled hranostaje a neskrývala překvapení, jak ho popsaly a dokonce věděly, na co se používala jeho kůže. Vždyť překrásné kožešinové hermelíny zdobí obrazy s mnoha panovníky. Nejdéle tady pobýval kníže Kamil s kněžnou Adélou. Největším skandálem prý bylo, že se kníže se svou matkou nechal portrétovat v županu. Vyslechli jsme také zajímavý příběh o parukách, které se v té době nosily na bály, dosahovaly veliké výšky a dokonce se různě zdobili. Mimo jiné doSychrov 2 nich vplétali ovoce, papouška v kleci či akvárium.

   Po zajímavé prohlídce začaly děti malovat zámek. Je velmi rozsáhlý, proto si každý vybral část, která ho nejvíce zaujala. Než jsme se vydali na cestu zpět, tak si děti nakoupily drobné maličkosti, aby udělaly radost sobě a svým nejbližším. Zdařilé obrázky a otázky dětí, kam pojedeme příště za poznáním, nás ujistily, že se dětem líbilo.

M. Křížová, M. Klementová, D. Sobotková

Zámek Sychrov  
Ráno v 8 hodin jsme vyrazili na zámek Sychrov. Paní průvodkyně nás vzala do kaple. Kaple byla malá, ale byla hezká. Ptala se nás, kde je šňůra od zvonu, my jsme odpověděli správně, že u sochy. Potom nás provedla halou, viděli jsme také pokoj krále Kamila, ukázala nám i pokoj jeho ženy Adély. Král a jeho žena žili odděleně. Když byli sami, jedli v malé jídelně, když přijela návštěva, jedli ve velké jídelně z krásného porcelánového nádobí.

   Cílem výletu bylo namalovat zámek Sychrov. Chtěli bychom říci, že se tento výlet podařil, moc se nám líbil a přáli bychom si, aby takových výletů bylo víc. Prohlídku Sychrova doporučujeme všem, stojí za vidění.

žáci II. speciální třídy ZŠ Mšeno