V lednovém čísle Mšenských novin proběhla krátká zpráva o založení společnosti CESTOVNÍ RUCH KOKOŘÍNSKA o. p. s., ve které se zakládajícími členy staly obce Mělnické Vtelno, Mšeno, Nebužely a Řepín. Jak již z názvu vyplývá, hlavním úkolem tohoto subjektu je podpora turistického ruchu ve jmenované oblasti. Koncem srpna 2005  získala tato obecně prospěšná společnost právní subjektivitu a začala vyvíjet svou činnost.Pokličky

   V současné době je společnost pověřena Sdružením obcí Kokořínska marketingovým zpracováním turistické hry „Kokořínští loupežníci“, která bude mít svou premiéru v dubnu příštího roku. Prostřednictvím dvaceti soutěžních otázek zavede tato hra tuzemské návštěvníky do menších i větších obcí Mšenska a Kokořínska, a přispěje tak k oživení cestovního ruchu v této oblasti. Odměnou soutěžícím bude nejen poznání zajímavých míst a historických památek našeho regionu, ale i možnost účasti ve slosování o věcné ceny.


Vrátenská hora
   Více informací o této turistické hře, jejíž první prezentace proběhne již na listopadovém veletrhu cestovního ruchu MADI, získáte na internetové adrese www.kokorinsko.info