Šerpování prvňáčků   Letošní školní rok začal 1. září. Ke slavnostnímu zahájení se žáci naší školy shromáždili na sále, kde všichni přítomní zhlédli krátký kulturní program, v němž vystoupili nejen žáci, ale i samotní učitelé. Mnoho úspěchů v novém školním roce také popřála všem paní starostka Marie Štráchalová. Slavnostního přivítáni  se dostalo především našim prvňáčkům, které na památku na jejich „důležitý den“ ošerpovala  paní učitelka Lenka Tylová a drobné dárky nejmladším předali jejich nejstarší spolužáci z deváté třídy.

    Letos je na Základní škole Mšeno otevřeno 14 tříd,  z toho jedna speciální. Do první třídy je zapsáno 24 žáčků, do speciální třídy 1 žák.. Celkem do školy dochází 310 žáků. Pedagogický sbor tvoří 22 učitelů, mezi které se zařadily 3 nové posily. Jen pro zajímavost – v loňském školním roce navštěvovalo školu 313 žáků, během školního roku se odstěhovalo 22 žáků a přistěhovalo 44 žáků.Eva Vidnerová

    V letošním školním roce ještě vyučujeme podle programu Základní škola, ale připravujeme již náš vlastní školní vzdělávací program, podle kterého se dle zákona začne vyučovat v roce 2007.

     Všem žákům přejeme úspěšný školní rok a našim kolegům, kolegyním  a všem pracovníkům školy pevné nervy. Na závěr stručné bilance bychom chtěli všichni poděkovat paní učitelce Evě Vidnerové, která začátkem září odešla do důchodu, za její dlouholetou práci za katedrou a popřát jí stálé zdraví a mnoho úspěchů.

Jiřina Trunková, Hana Nečasová