Letošní projekt jsme nazvali „Kamarád“, neboť to je to správné slovo, které vystihuje, jak bychom se k sobě měli chovat. Stejně jako v letech minulých měli vedoucí družstev z řad žáků na starosti skupinu svých spolužáků od první po osmou třídu. Cílem a smyslem celého projektu bylo seznámit se, pomáhat si, ale i zasoutěžit si.

   Celoškolní projekt se  mi moc líbil, protože všechny děti ze školy, ať už malé nebo z vyšších ročníků, se spojí a pomáhají si, povídají si a společně plní úkoly. Letošní projekt se konal v pátek 9. 9. a byl opravdu báječný. Báječní byli i kluci, kteří se jinak chovají a vypadají nezodpovědně. Tento den poznali, kde je jich potřeba a hlavně, že má smysl provázet malé i větší děti po škole, seznamovat se s nimi, poznávat nové věci. Kluci nás opravdu překvapili, byli „suproví“, škoda, že takoví nejsou pořád. Já jako vedoucí družstva housenek můžu za sebe prohlásit, že není jednoduché starat se o čtrnáct dětí, které si dělají, co chtějí.
Tereza Drebítková, VIII. A

   V pátek jsme se seřadili na sále školy a po proslovu hurá na stanoviště. Některá stanoviště byla v učebnách, jiná na školním hřišti, také v kanceláři a v ředitelně. Po skončení jsme se při vyhodnocení opět sešli na sále, kde jsme dostali sladkou odměnu v podobě bonbónů. Smyslem této hry bylo, že se děti během soutěže seznámí a sblíží. Mně se nejvíc líbil hod čtvrtkou, kde jsme udělali rekord. Nelíbil se mi jeden spolužák z osmé třídy, který nám měl jít příkladem, ale nešel.
   Karolína Bohuňková, VI.A

A co vzkazují letošní vedoucí skupin těm budoucím?  
- buďte hodní na své svěřence 
- pozor, aby se vám někdo neztratil
- pevné nervy se zlobivými dětmi 
- berte vše s humorem
- pomáhejte si
- na tento den si pořádně připravte nervy
- Těšte se!  Je to fajn!