Vážení sportovní přátelé,

Ze zápasu Mšeno-Byškovice   náš klub SK Mšeno oslavil v letošním roce 75. výročí založení našeho fotbalového klubu. Připravili přátelské utkání s týmem Kolumbus V.Y.P. na našem stadionu a poté se konala taneční zábava pod širým nebem. Počasí nám to sice trochu narušilo, ale ten, kdo přečkal dešťovou přeháňku, se mohl bavit až do rána. Pro velký ohlas jsme letní zábavu ještě jednou zopakovali. Tentokrát jako host vystoupil Standa Dolínek a opět panovala skvělá atmosféra až do ranních hodin. V červenci jsme uspořádali II. roč­ník Memoriálu Rudolfa Čápa v malé ko­pané, který již má skvělé renomé nejen v našem okrese, ale i daleko za jeho hrani­cemi. Zde bych chtěl poděkovat všem or­ganizátorům za jejich práci a zvláště paní Čápové za finanční podporu. Připomenu, že tým SK Mšeno skončil na pěkném druhém místě.

   Začátek léta nám přinesl spoustu starostí v podobě odchodu trenéra Jiřího Kafky od našeho A-týmu mužů do týmu Byškovic. To však nebylo vše. Následně se rozhodli ho následovat dva naši klíčoví hráči Pavel Mráz a Radek Mansfeld. Bohužel jejich po­stoj byl takový, že nám nezbylo, než je uvolnit na hostování a snažit se vzniklou situaci řešit. To se nám si myslím víceméně povedlo. Na post trenéra k nám přišel pan Libor Borecký, který dlouhá léta působil ve Vitaně Byšice. Podařilo se nám sehnat i kvalitní hráče v podobě gólmana D. Hníz­dila a hráčů L. Pokorného a M. Machovce. Výsledky prozatím ukazují, že se nám vzniklou ztrátu podařilo nahradit. Dovolím si tvrdit, že kdyby oba výše jmenovaní hráči ve Mšeně zůstali, tak jsme byli favo­rity na postup. O ten se samozřejmě pope­reme, ale bude to velmi těžké. Můžeme však říci, že máme A-tým konsolidován a připraven hrát o čelní místa v tabulce.

   Kdo mi dělá velikou radost, je tým pří­pravky, žáků a dorostu. V letním období přešlo hodně fotbalistů ze starší přípravky do žáků a ze žáků do dorostu. Přesto všechny naše mládežnické týmy hrají fotbal na slušné úrovni. Zde bych chtěl poděkovat všem našim trenérům mládeže za jejich obětavou práci. Vás rodiče bych chtěl po­žádat, abyste jim jejich práci co nejvíce usnadnili, a pokud to jde, i pomohli. Zvláště u týmů přípravky, kde se na sou­těžní utkání jezdí vlastními auty, je potřeba, aby se zapojilo co nejvíce rodičů a nejezdili stále ti stejní. Není to nic snadného, vím to z vlastní zkušenosti, protože jsem přípravku vedl sedm let a pravidelně s nimi jezdil. Všem rodičům, kteří se již zapojili, patří velký dík. Dále bych Vás chtěl požádat, abyste dbali na to, aby ti kluci, kteří pravi­delně chodí trénovat, chodili i na zápasy. Pokud předem víte, že Váš syn nebude moci na utkání, dejte to včas vědět trené­rům, aby se podle toho zařídili. Nelze přece přijít na trénink a říci: trenére, já jsem hlí­dal sestru, já byl na pouti atd. Vždyť vět­šina věcí jde odložit a udělat je po zápase. Zápas je vyvrcholení celého tréninkového procesu, a proto by něm měla být přítomna většina hráčů. Ještě jsem Vás chtěl požádat, abyste přestali klukům jako trest zakazovat fotbal. Vím, že to nejsou andílci, ale zaka­zovat sport je přece nesmysl. Zakažte jim počítače, televize, jen ne sport. Pokud ho dělají takto organizovaně a myslím si, že i na úrovni, je to lepší, než se poflakovat bůhvíkde.Přes léto jsme se také věnovali údržbě hřiště, které jsme prokypřili a hloubkově doseli. Na to jsme měli půjčené  speciální stroje až z Vrchlabí a myslím, že výsledek stojí za to.

   Dnes, když se ohlédnu, tak je vidět, že ani přes léto náš klub SK Mšeno nezahálí a je o něm slyšet. Za to bych chtěl poděkovat Všem, kteří se starají o chod našeho SK. Zvláště výboru, který opravdu pracuje ve­lice dobře a vytváří skvělé podmínky pro fungování celého SK. Dále bych chtěl po­děkovat Všem, kteří  jakýmkoliv způsobem pomáhali a pomáhají na našich akcích. Vám všem velký dík!!!! A nám všem spo­lečně hodně sportovních i osobních úspě­chů.  

Jiří Guttenberg, předseda SK Mšeno