• Společnost Řízení letového provozu Praha vybudovala v Řepíně na poli u Černavy zařízení k navádění letadal. Jedná se o přesun zařízení, které dosud fungovalo u Vojkovic a při povodni v roce 2002 bylo zaplaveno vodou, a tím došlo k ohrožení letového provozu. Proto bylo rozhodnuto o přesunu tohoto zařízení do bezpečné lokality na Řepíně. V rámci stavby investor opravil zdarma obecní cestu Řepín – Černava.
  • Během prázdnin obec vybudovala nový povrch silnic v Zahradní ulici kompletně a v Sokolské ulici částečně.Obec hradila vše z vlastních zdrojů.
  • Přes prázdniny probíhala rekonstrukce v Základní škole Řepín, úprava sociálního zařízení v MŠ, oprava ÚT, výměna rozvodů vody, oprava jídelny a kuchyně. Zbývá opravit podlahu v tělocvičně. Mělo by se vše stihnout do začátku nového školního roku. Část nákladů na rekonstrukci byla hrazena z dotace z Programu obnovy venkova.
  • Opravují se čekárny v autobusových zastávkách v Živoníně a v Řepíně. Každým dnem se začne opravovat kaplička v Živoníně. Provádí obec vlastními silami.
  • V kostele Panny Marie Vítězné v Řepíně se za přispění obce opravuje vitráž v dalším okně.
  • Sokolové zvelebují svůj areál. Hraje se zde volejbal, nohejbal, tenis, florbal, stolní tenis a šachy. Začne fungovat i posilovna.
  • Podle finančních možností pokračuje oprava sokolovny, ze které se stává důstojné místo pro setkávání občanů a konání různých akcí. V pátek 26.8. pořádali nájemci hostince U klokana v sokolovně taneční zábavu, kterou se zakončil čas letních prázdnin. Hrál Triobend.
  • Fotbalisté se souhlasem vlastníka pozemků rozšířili a upravili hřiště a opravují si kabiny. V sobotu 26. 8. uspořádali 1. ročník turnaje žákovských mužstev – Memoriál Vladimíra Johna.

Jindřich Urbánek, starosta Řepína