Při hledání možností jak využít odpadní vody z domácností (tedy odpadní vodu z umyvadel, van, sprch, myčky, pračky a dřezu) jsem se dočetla o čistící schopnosti mokřadních rostlin. Tato schopnost je využita u kořenové čistírny. Kořenová čistírna funguje na principu napodobeniny přírodního mokřadu. Jde o mělké jezírko vyložené folií, oblázky, kačírkem, mulčem a osázené orobincem, chrasticí rákosovou, skřípencem jezerním, kosatcem žlutým atd.. Tyto rostliny lze zakoupit v zahradnictví. Odpadní voda pomalu protéká přes celou čistírnu, kde je čištěna za pomoci mikrobů a  kořenů rostlin. Vyčištěnou vodu lze zachycovat do dalšího jezírka nebo do nádrže na vodu. Tuto vodu lze využít k zalévání zahrady. Vybudování kořenové čistírny se může zdát zpočátku finančně nákladnější , ale do budoucna tento systém ušetří tolik vody na zalévání, že se to vyplatí. Navíc kořenová čistírna s jezírkem může sloužit jako vhodný doplněk každé zahrady.

Vendula Šestáková, MěÚ Mšeno, pracovník odboru výstavby a ÚP, ŽP