Slovo má místostarosta            

   V pátek 22. 7. jsem se zúčastnil cesty hejtmana Středočeského kraje ing. Petra Bendla na kolech po oblasti Kokořínska. Tato cesta byla součástí letního cyklisticko - vodáckého Putování hejtmana po Středočeském kraji pod heslem „Středočeský venkov - místo pro život“. Smyslem této akce je vedle sportovní stránky hlavně poznat zblízka problematiku života na menších obcích a informovat starosty a zastupitele o možnostech, které poskytuje Středočeský kraj.           

   Naše cesta začínala v 8.30 ráno v Katusicích. Výprava čítala tentokrát, zřejmě i vzhledem k nevlídnému počasí i proto, že to byla již třetí cesta v tomto týdnu, pouhých 6 aktivních cyklistů v čele s hejtmanem a jeho tiskovým mluvčím Pavlem  Kupkou. Postupně jsme navštívili Krásnou ves, Kováň, Kovánec, Skalsko, Vrátno a před 13. hodinou jsme dorazili na zámek v Lobči, kde pan Šimonek připravil malé občerstvení. V každé z obcí jsme pobesedovali se starosty. Asistentka důkladně zapisovala hejtmanovi všechny poznatky a hlavně problémy, na které si starostové stěžovali. Řada problémů je ve všech obcích podobná. Starostové si často stěžovali na nedostatek financí, neúnosnou administrativu, problémy se státními orgány (zejména CHKO, památkáři, hygiena) a nezájem občanů o práci v zatupitelstvu. Vedle drobných pozorností předal hejtman každému ze starostů přehled všech možných dotací, o které lze prostřednictvím Kraje žádat, i s kontakty na kompetentní lidi. Po zastávce v Lobči nás čekala druhá část cesty. Už jen dvě zastávky - Kokořín a Vysoká. Zejména stoupání na Kokořín kolem hradu bylo vyvrcholením této cesty. Musím podotknout, že i toto stoupání, stejně jako všechna předchozí, jsme všichni vyšlapali. Hejtmanovi v něm však nikdo nestačil. Podle mého soudu hejtmana nejvíce zaujal projekt otevření Střední filmové školy na Skalsku a krása přírody v Kokořínském údolí. Na vlastním těle mohl také zhodnotit stav silnic v této oblasti. 

   Co mi tato cesta přinesla? Vedle relaxace a aktivního odpočinku celou řadu poznatků. Seznámil jsem se s novými lidmi - starosty obcí na boleslavsku i úředníky Středočeského kraje. Poznal jsem, jaké problémy mají v jiných obcích a co naopak dobrého dokázali. A v neposlední řadě jsem získa již zmíněné informace a kontakty na dotace, které poskytuje nejen Středočeský kraj, ale i jednotlivé fondy Evropské unie. Řadu z nich můžeme využít i pro naše město.

   Závěrem bych chtěl všem čtenářům popřát příjemný zbytek prázdnin, pokud možno trošku lepší počasí a těm, kdo ji mají ještě před sebou, příjemnou dovolenou. 

Vladimír Wasyliw