Mšenští zahrádkáři zvou všechny své členy, baráčníky, včelaře i ostatní zájemce na dva společné výlety:

sobota 9. července 2005
výstava „Růže na zámku Veltrusy“

sobota 16. července 2005
výstava „Květy v Lysé n. L.“

Odjezd z mšenského náměstí v 8 h, předpokládaný návrat v 18 h.
Jízdné: pro členy ČZS Mšeno 30 Kč, pro ostatní zájemce 100 Kč.
Závazné přihlášky se zaplacením jízdného přijímá p. Němcová v Pohřební službě.