Začátkem června přivítali na Mělníku zástupci Sdružení obcí Kokořínska své kolegy ze Saska, regionu Klosterbezirk Altzella a města Oseku z Ústeckého kraje. Sdružení obcí Kokořínska bylo zastoupeno nejen svým vedením v čele s předsedou Miroslavem Pokorným, starostou obce Nebužely, ale i zástupci několika spolků.

   Již čtvrté setkání, kterému předcházelo jedno setkání na Kokořínsku a dvě v regionu Klosterbezirk Altzella, bylo nejen inspirativní, ale i pracovní. Hosté byli pozvání do Liblic k návštěvě místní fary, kde pod vedením manželů Viktorínových působí salesiánské hnutí se svými aktivitami pro děti i dospělé. Dalším návštěvním místem byl areál nebuželské evangelické fary, kde občanské sdružení Zahrada představilo chráněné bydlení a komunitní centrum. Dalším bodem programu byla prohlídka hradu Kokořín. V podvečer došlo na mšenské radnici k jednání se zástupci několika spolků působících na Kokořínsku. Byly dohodnuty možné formy spolupráce, konkrétně např. účast nadaných dětí ze ZUŠ na letní kulturní dílně v Sasku, výměnné akce hasičů i sportovních oddílů. Večer byl věnován návštěvě Mělníka.

(vlč)