Třetí ročník Běhu Terryho Foxe ve Mšeně se musel vyrovnat s počasím

Na startu Běhu Terryho Foxe      Je však třeba říci, že se notně snažil. V sobotu 4. června pršelo již od rána, což přidělávalo pořadatelům (TJ Sokol Mšeno) i hostům vrásky na čele. Postupně déšť ustal, ale černá mračna na obloze neustále hrozila a čekala na vhodnou chvíli. Ta chvíle přišla zhruba před třetí hodinou odpolední, kdy se bouřka rozhodla zchladit rozpumpované běžce na desetikilometrové trati (většina účastníků z kratších tratí byla již naštěstí v cíli s možností úkrytu).  

   Uspořádání této akce zaměřené na propagaci zdravého způsobu života, pohybu a v neposlední řadě na sběr finančních prostředků na výzkum rakoviny vyžaduje nemalé úsilí. Na počátku je získání oficiální licence od hlavního pořadatele běhů Terryho Foxe v České republice, kterým je od tohoto roku Česká sportovní a. s. (předtím Česká obec sokolská). Hlavního pořadatele vybírá Velvyslanectví Kanady, hlavní garant běhů v celém světě. Následuje zajištění propagace v médiích, samotné zajištění běhu a doprovodných programů, oslovování podporovatelů doprovodných programů, vlastní propagační činnost pomocí plakátů a letáků. Sokol ve Mšeně pořádá tuto akci v souladu se sokolskou myšlenkou rozvoje těla i ducha a morálních hodnot především s důrazem na mládež, na její přitažení k pravidelnému sportu.

Došlo i na lodičky...   BTF ve Mšeně proběhl tento rok již potřetí, a to díky dobré spolupráci s vedením města, opět v krásném areálu mšenského koupaliště v tradičním termínu první soboty v červnu. Tak jako v minulých ročnících jsme díky sponzorům mohli program obohatit o vystoupení Velkého tanečního orchestru Základní umělecké školy Mšeno z Mělníka pod taktovkou Karla Horňáka. Stejně jako v minulém roce se podařilo zajistit bezplatnou účast dam ze Zdravotního ústavu Středočeského kraje, které prováděly zájemcům měření krevního tlaku a cholesterolu. O tuto službu byl již druhý rok z řad účastníků i přispěvatelů BTF značný zájem, absolvovalo ji kolem šedesáti lidí. Pro některé z nich budou jistě naměřené hodnoty důvodem k zamyšlení se nad svou životosprávou a snad i pobídkou k pravidelnému pohybu. Každým rokem se snažíme i o nějaké novinky v programu - tento rok to bylo vystoupení mladé poprockové skupiny Lykke-Til z Mělníka a ukázky ovládání kanoe s následnou možností si zajezdit a vyzkoušet teorii v praxi na hladině koupaliště.

Vše začalo kolem třinácté hodiny postupnou registrací účastníků, kteří po svém příspěvku do zapečetěných pokladniček obdrželi drobný propagační předmět s logem běhu – tričko, čelenku, přívěšek na klíče na krk či samolepku - a mohli se zaposlouchat do produkce formace LYKKE-TIL, která hrála se sympatickým nasazením. Celou akci opět moderoval Miloš Jíra a mladé muzikanty náležitě vyzpovídal.

Byla i "prezenčka"...Po prvním koncertu přišlo na řadu slavnostní zahájení běhu, kterého se zhostil pan Petrželka, ředitel okresní pobočky VZP, hlavního partnera BTF v ČR a také sponzora několika běhů pořádaných v našem okrese. Poté účastníky přivítala paní Marie Štráchalová, starostka města Mšena. Kromě jiného pohovořila o plánované rekonstrukci městského koupaliště.

   A následoval start! Tentokráte jsme na startu, kromě tradičně nažhavených dětí, mohli přivítat i dvě dívky na vozíku, které tlačili kamarádi a i prvního účastníka z ciziny, nizozemského maratonce. Účastníci se vydali dle svého výběru a schopností na některou z tratí - nejkratší (cca 1 km) k Muchomůrce v Debři a zpět, střední (cca 2,7 km) k hájovně a na Míčovku a dlouhou (cca 10 km) Boudeckou roklí pod Pokličky a Močidly k Sedlci a Míčovkou do cíle. Potěšitelná je vzrůstající účast na „desítce“, na kterou se vydalo otestovat své síly přes 10 lidí, avšak mnoho z nich zabloudilo a důkladně prozkoumalo rokle pod romanovskou hájovnou až k Ráji. Částečně to bylo způsobeno nedokonalým značením trati, za což se omlouváme a příští rok zlepšíme, ve hře však jsou i lidé zlí, kteří značení ničí, berou či zahazují do lesa. A tak přestože se snažíme značení rozmisťovat jen těsně před během (po běhu samozřejmě uklízíme). Zhruba čtvrtina značek zmizí, nebo je poškozena. Bloudění některých místních borců je však zarážející, neznalost našeho krásného okolí překvapivá a dokonce se najdou tací mšenští rodáci, pro které je nalezení Muchomůrky či hájovny vrcholným orientačním počinem a za nimi pro ně již začíná Terra Incognita.
Zahrál si i Taneční orchestr ZUŠ Mělník

   Doběh účastníků nejdelší trati již poznamenala řádná bouřka a bohužel ovlivnila částečně i následující kulturní program. V areálu koupaliště se všichni poschovávali do vnitřních prostor a muzikanti z Tanečního orchestru ZUŠ, ukryti pod velkým šapitó, ke své nelibosti zjistili, že i tam zatéká. V tu chvíli se v bazénu objevilo několik zcela promoklých zoufalců, kteří již nemohli být více mokří, tak si šli zaplavat a také rozmístit bójky pro plánované vodní sporty. Déšť v těchto chvílích přešel z bouřkové fáze do fáze vytrvalé a nedával příliš nadějí, že by do večera ustal. Mnoho lidí opustilo areál koupaliště a šlo domů do sucha. Avšak nakonec se počasí umoudřilo a prokřehlí hudebníci mohli s chutí spustit svou téměř bezchybnou produkci pro zbylé vytrvalé posluchače. Jistě není příjemné hrát před tak prořídlým publikem, ale počasí neporučíme, a tak hráli muzikanti hlavně sobě pro radost.

   Současně proběhla přednáška o základech jízdy na sportovních lodích určených na divokou vodu v podání Michala Měšťana pro zájemce z řad dětí i dospělých, následovaná ukázkou jízdy na singlkanoi a předvedením eskymáckých obratů v mnoha variacích. Obzvláště poslední pokus eskymovat bez pádla nepostrádal dramatický náboj. Poté už měly děti možnost si samy vyzkoušet ovládání nafukovací deblkanoe Pálava a průjezd improvizovanými brankami, čehož nadšeně využívaly po zbytek odpoledne.

   Díky patří všem, kteří se o pěkné odpoledne přičinili, zejména všem účastníkům Běhu Terryho Foxe a také podporovatelům a vystupujícím. Společným úsilím se nám podařilo vybrat 8331 Kč na výzkum rakoviny při 125 aktivních účastnících, což je vzhledem k počasí i výsledkům ostatních běhů docela dobrý výsledek. Doufám, že v příštím roce se nás sejde ještě více a opět spolu prožijeme krásné odpoledne!

Martin Mach