Knihovna v tomto roce dokončila automatizaci knihovnického systému. Co tento program umí? Je to modul, který umožňuje vkládání, opravy a vyhledávání údajů o čtenářích a výpůjčkách. Základní funkcí modulu je vlastní provádění a evidence výpůjček, identifikace čtenářem půjčených a vrácených dokumentů  (knih a časopisů), které se provádějí pomocí technologie čárkového kódu. Při práci v tomto modulu je ruční vstup evidenčních čísel nahrazen  spolehlivým snímačem čárkového kódu – skenerem. Na modul navazují také funkce, tisk upomínek a rezervace dokumentů.

   Druhý modul „Online katalog“ umožňuje vyhledávání knih podle názvů, autorů a obsahu knih, je řešen tak, aby byl snadno použitelný čtenářem laikem. Pro čtenáře to v praxi znamená, že snadno v počítači nalezne, co ještě v knihovně lze půjčit od jeho oblíbeného autora. Příprava  pro automatizaci trvala několik let, znamenalo to vzít každou knihu do ruky, vložit údaje do počítače a nalepit čárkový  kód . Jak jistě víte, část zastaralého fondu se vyřadila, odbornou literaturu se snažím postupně nahradit novější literaturou.

   Stále trvá  velmi dobrá spolupráce  se školou, děti i více čtou , učí se vyhledávat údaje potřebné na referáty s pomocí knih a internetu. Pravidelné jsou i besedy v  knihovně na dané téma, tak aby lépe zvládaly i jim tak neoblíbenou ,,doporučenou  četbu“. V měsíci březnu proběhl měsíc internetu. Také jsme se zúčastnili celostátní akce ,,Hledáme nejoblíbenější knihu“.  Jen pro zajímavost, jaké knihy se umístily na předních místech:    

1. Harry Potter
2. Pán  prstenů
3. Bible
4. Saturnin
5. Babička
6. Egypťan Sinuhet
7. Malý princ
8. Co život dal a vzal
9. Vejce a já
10. Děti z Bullerbynu

   Nadále trvá velmi dobrá spolupráce  s DD , kam dvakrát do měsíce chodím na besedy. Za rok 2004  bylo půjčeno přes 8 tisíc knih, zapsáno je 228 čtenářů.

Ivana Říhová