Co člověk dokázal stvořit, dokáže sám též zbořit

   Nejkrásnější země Evropy. Jako dáma plná půvabů dokáže být Francie náramně vrtošivá. Ti, kteří se cítí jejím jednáním zrazeni, mají ústa plná vyčítání a na Francouze svádějí pomalu všechny katastrofy světa. Ze zkušenosti víme, že krásným ženám se vždycky odpouští.

   Francii je už předem odpuštěno pro volnost a smělý rozlet ducha, který je jí vlastní. Kolik umělců, básníků, filozofů, malířů, sochařů, architektů se ve Francii nejdříve nadýchalo, naplnilo duchem svobody, než se vydalo na tvůrčí cestu! Věřme, že politici v EU najdou schůdnou cestu do Evropy i pro Francii.

   Pro uklidnění je třeba říci škarohlídům: Pád Říše římské předpovídali různí mudrlanti po celá staletí, po která trvala. Z rozpadu oné slavné říše dodnes těží všichni političtí a náboženští demagogové. Žádná sdružení států ani vláda totiž není tak dokonalá, aby se na ní nedalo najít něco negativního. Ani EU ne.

Ludmila Svátková