Tak nám skončil školní rok i v naší mateřské škole. Jaký byl? Veselý, plný nových zážitků pro děti i pro nás, zaměstnance. Letos jsme totiž poprvé vyjeli na školu v přírodě. Bylo to moc prima, počasí nám přálo. My i děti jsme se vrátili plni krásných dojmů, psychicky odpočati a fyzicky příjemně unaveni. A hlavně – příští rok vyrazíme určitě znovu.

   Především bych chtěla tento krátký článek věnovat všem, kteří nám v tomto školním roce nějakým způsobem pomohli k tomu, abychom dětem mohly zlepšit podmínky jejich pobytu v mateřské škole a aby se finanční stránka pobytu na škole v přírodě stala pro rodiče únosnou a mohly s námi jet všechny děti, které chtěly.

   Poděkování patří rodičům za různé materiální dary pro děti - paní Vosátkové, Guttenbergové, Lisé, Zabilanské (maminky Lukáška) ,Vejmelkové, panu Zabilanskému (tatínkovi Adélky), za pomoc při úklidu zahrady – paní Vosátkové, Kofmanové, Fiebingerové, Matouškové, Malinské Janě, Malinské Pavle, a panu Vondrákovi, paní Vaňkové za vzornou péči o naše „bříška“ v době nemoci naší paní kuchařky a vlastně i všem ostatním rodičům za zásobení školy v přírodě sladkostmi a pamlsky.

   Cena školy v přírodě se snížila především díky finančním darům od našeho MěÚ, který uhradil dětem dopravu a od OÚ Stránka, Kadlín, Nosálov a Lobeč. Díky jejich příspěvkům jsme mohli dětem dopřát na škole v přírodě opravdu bohatý program.

   Také ovšem nesmím zapomenout na poděkování panu Janu Rašovcovi ml. z Pily Sedlec, který nám sponzorským darem věnoval dřevo na opravu zahradních průlezek a dětského domečku, a zahradnické firmě pana Zabilanského, který nám zdarma zasázel tůje a provedl parkovou úpravu okolo nové přístupové cesty na školní zahradu. I za její vybudování děkuji MěÚ Mšeno a také chlapcům z Technických služeb města Mšena. Díky Vám všem a těším se na další spolupráci v příštím školním roce.

Dana Svobodová, ředitelka MŠ Mšeno