Přijďte si zaběhat! Podpořte své zdraví a výzkum rakoviny!

V sobotu 4. 6. 2005 se bude ve Mšeně potřetí konat Běh Terryho Foxe. Tato akce je veřejnosti poměrně dobře známá, proto letos neuvádím podrobnosti, ostatně všechny informační materiály budou k dispozici na startu (statistiky, historie, čísla ...) a můžete je nalézt také na internetových stránkách města Mšena v rubrice Život ve městě-Sport-Sokol (www.mestomseno.cz). Po zdařilých dvou ročnících věříme ve vaší podporu této ušlechtilé akce i v tomto roce, snad bude letos i počasí na koupání. Celá akce je pojata jako sportovně kulturní odpoledne, které se bude konat (díky dobré spolupráci s mšenskou radnicí) na koupališti a v přilehlých lesích. V krásné přírodě Kokořínska jsme připravili tři trasy :

-          dětská trasa (z koupaliště k Mochomůrce v Debři a zpět, cca 1 km)
-          rekreační trasa (koup.-hájovna Romanov-Míčovka-koup., cca 2,7 km)
-          sportovní trasa (koup.-Boudecká rokle-Močidla-Míčovka-koup., cca 10 km).

Program akce :

-          13:00 kulturní program: vystoupení poprockové skupiny LYKKE-TILL z Mělníka
-          14:00 start běhu (na všech trasách současně)
-          15:00 kulturní program – koncert Velkého tanečního orchestru ZUŠ Mělník pod taktovkou Karla Horňáka
-          průběžně dětské soutěže (na chůdách, na vodě…)

V průběhu celého odpoledne mohou zájemci zdarma absolvovat zdravotnická vyšetření :
-          měření krevního tlaku
-          měření hladiny cholesterolu
-          měření BMI (index tělesné hmotnosti), která budou provádět pracovnice Zdravotního ústavu Středočeského kraje.

   Ti z vás, kteří se zúčastní BTF aktivně, dostanou v cíli diplom a malé občerstvení, dle výše příspěvku i čelenku, či tričko s logem BTF, či jiný upomínkový předmět. Avšak uvítáme mezi námi i pasívní podporovatele této ušlechtilé myšlenky, kteří mohou vložit svůj příspěvek do zvláštní kasičky a užít si příjemného kulturního odpoledne, během něhož si bude možno v areálu koupaliště zakoupit občerstvení.

   Trasy jsou voleny tak, aby si každý mohl vybrat přiměřenou, zveme proto občany všech generací i rodiny s dětmi. Zvolenou trasu není nutno celou uběhnout, je povolen jakýkoli druh pohybové aktivity – chůze, jízda na vozíku, s kočárkem apod. Lze jet i na kole, avšak pouze rekreační trasu a je třeba brát ohled na ostatní účastníky  a ochranu přírody.

   Těšíme se na vás  4. 6. 2005 ve 13 hodin na mšenském koupališti! Ve Mšeně BTF pořádá TJ Sokol Mšeno.

Martin Mach


Příběh Terryho Foxe
Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco, co by napomohlo  boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzívním tréninku a pečlivé přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať „maratónu naděje“. Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku téměř rovnou délce maratónské tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maratón ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28. června 1981 ještě ani ne 23letého Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho ”maratónu naděje” vznikla tradice, která  velmi rychle pronikla i za hranice Kanady.

Hlavní principy Běhu Terryho Foxe1.  Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce.
2.  Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe s názvem Česká obec sokolská – Běhy Terryho Foxe číslo účtu: / u Komerční banky, Praha 1, č.ú.: 274375400287/0100, majitel účtu Česká obec sokolská.
3.  Běh Terryho Foxe má dvojí účel - získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem.
4.  Komercionalizace běhu je nepřípustná. Sponzoři nemají mít z podpory běhu žádný komerční prospěch.
5.  Náklady na organizaci běhu musí být kryty z jiných prostředků než je výtěžek  běhu.
6.  Rodina Terryho Foxe má výhradní právo rozhodovat o užití jeho jména.
7.  Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním. 
8.  Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem, ... - podle vlastních sil
9.  Běhu se může zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů po novorozence.
10.Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci onkologických onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou.

Iformace o BTF naleznete na http://www.terryfox.cz.