Druhou květnovou neděli je krásný svátek - DEN MATEK. Protože mezi námi je spousta klientek - maminek, rozhodli jsme se, že  i v našem domově si tento den připomeneme hudbou, zpěvem a vtipným povídáním. Přišel nás pobavit, kdo jiný než pan Miloš Jíra s Hankou Hrubou. Přivedli s sebou hosta, pana Jaroslava Živného, který se nechal zkoušet, kdy má kdo svátek. Bylo to milé zpestření, všichni jsme obdivovali jeho skvělou schopnost a paměť. Klienti se na své hosty velmi těšili, protože se už dobře znají a mohou si nechat zahrát písničky, které mají rádi a které jim připomínají jejich mládí nebo společný život se svými rodinnými příslušníky.

   Toto příjemné odpoledne bylo ještě doplněno svačinkou, kde se podávaly chlebíčky, zákusky a jablečný mošt, takže i jazýčky našich obyvatel si smlsly. Na závěr dostaly všechny naše ženy jako pozornost kytičku. Květiny pro naše maminky zakoupila paní Jana Švecová – Obuv, které bychom touto cestou chtěli poděkovat.

   Ještě bych vás, čtenáře, chtěla informovat, jak se naši klienti baví a jaké akce si nejvíce oblíbili. Začali jsme provádět trénink paměti, kde si procvičujeme naše mozečky, aby nezahálely. Hrajeme různé slovní hry, při kterých musíme pozornost a pátrat v paměti po různých slovech a termínech, a tím si udržovat slovní zásobu. Dále si naše ženy v čele s jedním mužem, panem Šestákem, oblíbily kulturní odpoledne, které pořádáme jednou týdně. Na toto setkání si každý připraví báseň, píseň nebo povídání a bavíme se sami. Obdivuhodná je paměť na dlouhé básně paní Doležalové a paní Ratajové. O písničky se zase stará paní Titěrová.

   Také o cvičení je velký zájem, proto jsou klienti rozděleni do dvou skupin, aby se do naši tělocvičny vešli. Jinak nadále provádíme různé ruční práce a malé kuchyňky využíváme k vaření dobrot. To je výčet z několika zájmových činností, kterých se klienti účastní dobrovolně a myslím si, že rádi, protože vše je vedeno formou zábavy. Snažíme se držet  hesla „SMÍCH PRODLUŽUJE ŽIVOT!“

Jana Wasyliwová