Slet čarodějnic     V pátek 29. 4. se žáci mšenské školy neučili tradiční předměty, jako jsou např. matematika, český jazyk a další, ale probírali např. let na koštěti, vaření kouzelných lektvarů a procvičování zaříkávadel. V tento den  přišli nejen děti, ale i učitelé do školy v čarodějnickém převleku.

   Ráno se všichni shromáždili před budovou školy a vytvořili několik desítek metrů dlouhý čarodějnický průvod, ke kterému se přidaly i pěkně namaskované děti z mateřské školy, a společně se vydali směrem do města. Obyvatelé Mšena si  tak měli možnost prohlédnout kráčející průvod plný malých i velkých čarodějnic, který  se na chvíli zastavil na náměstí, kde čarodějnice z druhé třídy zarecitovaly báseň. Na zpáteční cestě druháčkové společně s třeťáky navštívili babičky a dědečky v domově seniorů a potěšili je několika písničkami a básničkami. Mezitím zbytek průvodu došel na hřiště za školou, kde se soutěžilo v různých čarodějnických disciplínách o sladké ceny. Na sladkosti si „vydělali“ samotní žáci sběrem papíru a část byla zakoupena z fondu SRPZŠM. Jednou ze soutěží byla volba nejhezčí čarodějnice. O titul miss čarodějnice se ucházeli 2 zástupci z každého ročníku, i učitelé měli svého zástupce – pěkně zamaskovaného p. učitele Kůtka.

   Odborná porota také vyhodnotila „nejhezčí“ třídní čarodějnici, kterou si žáci vyrobili v rámci  pracovních činností. Tyto čarodějnice se v závěru  zajímavě prožitého školního dopoledne upálily na hranici, kterou připravil a měl pod kontrolou p. školník.

   Oheň dohořel, ceny byly rozdány a unavené čarodějnice se rozletěly do svých domovů.

   Hana Nečasová, zástupkyně (čarodějnic) ZŠ Mšeno