Při shromažďování materiálu ke své diplomové práci o místních jménech na Kokořínsku jsem náhodně objevila článek Křestní jména a příjmení na Mšensku v letech 1671 – 1770. Přestože se článek přímo nevztahuje k zadanému tématu, je velice zajímavý, a proto jsem se rozhodla seznámit s jeho obsahem i čtenáře Mšenských novin.

   Jedná se o výběr jmen z „Indexu narozených“ římskokatolického farního úřadu ve Mšeně, který je v současné době uložen ve fondu matrik Státního oblastního archivu v Praze. V uvedeném stoletém období bylo ve mšenské matrice evidováno celkem 8 308 dětí, z toho 4 269 chlapců a 4 039 dívek. Tomu odpovídalo 76 různých křestních jmen mužských a 39 ženských. Z toho je patrné, že rodiče projevili mnohem větší fantazii při výběru jmen pro chlapce.

   Z celkového počtu 4 269 chlapců bylo nejvíce dětí pojmenováno Jan (1 101x). Následovala tato jména: Václav (704), Jiří (440), František (426), Josef (422), Matěj (256), Antonín (175), Jakub (89), Martin (85), Vojtěch (77) a Ondřej (64). Méně než 50x se objevila jména: Felix, Hynek, Karel, Pavel, Kryštof a Daniel. Méně než 20x byli chlapci pojmenováni Augustin, Tomáš, Michal, Adam, Kašpar, Dominik a Mikuláš. Méně než 10x v uvedeném období bylo dáno jméno Florián, Havel, Vít, Filip, Prokop, Jáchym, Petr, Benedikt, Vavřinec a Jindřich. Další skupinu představují jména vyskytující se řídce: Bohuslav, Leopold, Matouš, Šimon, Tadeáš a Zikmund (pouze 4x za 100 let), Bartoloměj, Ferdinand, Roman, Štěpán (3x za 100 let), Alexius, Baltazar, Benjamin, Eliáš, Fabián, Julius, Konrád, Kristián, Melichar, Leopard, Lukáš, Osvald, Rudolf, Severin, Šebestián (2x za 100 let). Poslední skupinu tvoří jména, která se v uvedeném století vyskytla pouze jednou. Jsou to: Albert, Arnošt, Bedřich, Cyprián, David, Ernest, Gottfried, Ivan, Karolín, Klement, Ludvík, Maxmilián, Norbert, Peregrin, Silvestr, Tobiáš a Viktorin.

   Pokud jde o děvčata, téměř celá třetina (1 216) dostala jméno Anna. Dále následují Kateřina (593x), Dorota (492), Alžběta (274), Veronika (258) a Rozálie (250). Až na sedmém místě (spolu s Ludmilou) se trochu překvapivě umístila Marie (218). Za nimi je Františka (153), Magdalena (64) a Barbora (60). Méně než 50x se v uvedeném období objevila Eleonora, Terezie, Johanna, Josefa, Otilie, Eva, Monika a Apolena. Méně než 10x Justina, Salomena, Zuzana, Polexina, Petronela a Helena. Řídký výskyt byl zaznamenán u jmen Anastázie, Jitka, Juliana, Klára a Voršila (3x za 100 let), Anežka, Markéta a Žofie (2x za 100 let). Jen jednou byly dívky pokřtěny jmény Alena, Blažena, Božena, Emanuela, Maximiliana a Přibyslava.

   Pro přehlednost jsou nejčetnější jména uspořádána do tabulky a porovnána se současným stavem (viz materiál Ministerstva vnitra).

pořadí

Jména na Mšensku v letech 1671 - 1770

Jména v ČR – současný stav

1.

Jan

Jiří

2.

Václav

Josef

3.

Jiří

Jan

4.

František

Petr

5.

Josef

Jaroslav

6.

Matěj

Pavel

7.

Antonín

František

8.

Jakub

Miroslav

9.

Martin

Martin

10.

Vojtěch

Václav

11.

Ondřej

Zdeněk

   Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že oblíbenost mužských jmen v „první desítce“ je velice stabilní. Zajímavé je shodné „umístění“ jména Martin na 9. místě tehdy i teď.

pořadí

Jména na Mšensku v letech 1671 - 1770

Jména v ČR – současný stav

1.

Anna

Marie

2.

Kateřina

Jana

3.

Dorota

Anna

4.

Alžběta

Eva

5.

Veronika

Hana

6.

Rozálie

Věra

7.

Ludmila

Lenka

8.

Marie

Alena

9.

Františka

Jaroslava

10.

Magdalena

Ludmila

11.

Barbora

Petra

   Překvapivě se v obou sloupcích vyskytla pouze 3 ženská jména (u mužů 6). Na ženská jména má zřejmě větší vliv módnost, mužská jsou stabilnější.

   Článek, ze kterého jsem čerpala informace o jménech na Mšensku v letech 1671 – 1770, byl doplněn i údaji o příjmeních. K uvedeným 8 308 křestním jménům přísluší 534 různých příjmení. Kdo ze čtenářů má zájem o bližší informace o příjmeních, odkazuji ho na článek Jiřího Musila Křestní jména a příjmení na Mšensku v letech 1671 – 1770. Článek byl uveřejněn ve Zpravodaji místopisné komise v roce 1981 (ročník 22, číslo 3, s. 409 – 412).

   Na závěr doplňuji údaje o významu jmen uvedených v tabulkách.

Antonín – latin. původu, znamená „přední, čelní, vynikající“
František – ital. původu, znamená „Francouzek“
Jan – hebrej. původu, znamená „Bůh je milostivý, milostivý dar Boží“
Jakub – hebrej. původu, znamená „ten, kdo se drží za patu“, nebo „druhorozený“
Jaroslav – slovan. původu, znamená „slavný silou, bujarostí“
Jiří – řec. původu, znamená „zemědělec, rolník“
Josef – hebrej. původu, znamená „Bůh přidá, rozhojní“
Martin – latin. původu, znamená „zasvěcen bohu Martovi“
Matěj – hebrej. původu, znamená „dar Boží“
Miroslav – slovan. původu, znamená „slavný mírem, slavící mír“
Ondřej – řec. původu, znamená „mužný, stálý, odvážný“
Petr – řec. původu, znamená „skála, skálopevný“
Václav – českého původu, znamená „více slávy“
Vojtěch – slovan. původu, znamená „útěcha vojska“
Zdeněk – českého původu, znamená „zde slavný, vytvořil slávu“

Alena – nejasného původu i významu, asi z Helena (světlo) nebo Magdalena (pocházející z Magdaly)
Alžběta – hebrej. původu, znamená „Bůh je má přísaha“
Anna – hebrej. původu, znamená „milostná, milosti plná“
Barbora – řec. původu, znamená „cizinka, barbarka“, někdy „brbla, brepta“
Dorota – řec. původu, znamená „darovaná, Boží dar“
Eva – hebrej. původu, znamená „živá, životodárná“
Františka – ital. původu, znamená „Francouzka“
Hana – hebrej. původu, význam shodný se jménem Anna
Jana – hebrej. původu, ženská obdoba jména Jan
Jaroslava – slovan. původu, ženská obdoba jména Jaroslav
Kateřina – řec. původu, znamená „čistá, moudrá, cudná“
Lenka – zkrácenina jmen končících na –lena (Helena, Magdalena)
Ludmila – slovan. původu, starší tvar jména Lidmila, znamená „lidu milá“
Magdalena – hebrej. původu, znamená „pocházející z Magdaly“
Marie – hebrej. původu, nejasný význam: „Bohem milovaná“, „hořká“, „kapka moře“, nebo „krásná“
Petra – řec. původu, ženská obdoba jména Petr
Rozálie – latin. původu, znamená „růže, růžová“
Věra – slovan. původu, znamená „víra“
Veronika – snad řec. původu, znamená „nositelka vítězství“, někdy jméno vykládáno jako „pravý obraz“

Alena Horňáková