Na mnoha frontách soutěžili nyní žáci výtvarného oboru ZUŠ Mšeno. Z domácích soutěží to byla především soutěž ČT Nakresli svého Čecha“, kdy se celostátní soutěže zúčastnilo na čtyři tisíce dětí. Vedle výstavy ve Mšeně na náměstí byla velká výstava na Radnici Mělník, kterou natáčela ČT 1 a vysílala ve třech pořadech 18. března. Mezi sto finalistů se  pak dostalo i deset žáků naší školy a tři byli pozváni na natáčení do Prahy.

   Úspěšná byla i soutěž Policie ČR „Gentleman silnic“, kde škola získala všech devět hlavních cen. Škola obeslala i tradiční „Mezinárodní dětskou výstavu LIDICE 2005“, výsledky zatím neznáme. Intenzivně se ve škole připravuje Středočeská BAMBIRIÁDA (27.-29.května), přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže, kde ZUŠ bude největším vystavovatelem. Čeká se návštěva kolem deseti tisíc lidí. 1. a 2.června by škola měla vystavovat v Kolíně na Krajské výstavě ZUŠ s tématem „Stroje a strojky“.

   V zahraničí  jsme obeslali „Výtvarnou soutěž Sjednocených arabských emirátů“ v Dubai a tradiční soutěž „PRIX  ITALIA 05“ v Itálii. V červnu bude výstava „Děti Labe – Kinder der Elbe“, kterou škola pořádá na Radnici Mělník s vernisáží 9. června ve 14 hodin. Výstava potom  půjde do Německa a zahajuje vlastně éru spolupráce škol regionu LABE. Další akce (např.VARIACE 05) už škola z kapacitních důvodů nezvládá a přesunujeme je na podzim.

Mgr Pavel Dvořák