Takhle vypadají lípy v Sedlci...

... a takhle na Podolci ve Mšeně

   Článek p. Šestákové doplňujeme dvěma fotografiemi z „údržby“ lip. První foto (vlevo) jsme pořídili v Sedlci před restaurací. Na tuto akci bylo vydáno povolení, ovšem pouze na běžnou údržbu, nikoli na tak hrubý zásah. Správa CHKO v Mělníku již zahájila správní řízení, o jehož výsledku budeme čtenáře informovat. Případ trojice ořezaných lip ve Mšeně (snímek vpravo)  budeme sledovat rovněž, měl by skončit před komisí veřejného pořádku, neboť došlo k poškození majetku města.