Činily se i nejmenší děti...   „Ukliďme svět“, tak zní motto hnutí, které vzniklo v Austrálii. Den Země připadl letos na pátek, tedy 22. dubna 2005, kdy se celosvětově slaví tato akce na pomoc přírodě. Tělocvičná jednota Sokol Mšeno se zapojila ve spolupráci s MěÚ Mšeno a Správou CHKO Kokořínsko do úklidu odpadků na celé Cinibulkově stezce a kolem silnice do Ráje.

   Pytle na odpad byly zajištěny a tak brigádníci navlékli rukavice a vydali se do mšenských lesů na „sběr odpadků“. První skupina nejmenších dětí s vedoucími vyšla Debří a do Bludiště, kde posbírala asi šest pytlů. Druhá parta se vydala směrem na Vyhlídky a třetí – ty nejstarší děti - šly Rajským kopcem vzhůru k hájovně. Tato doslova očistná akce lesů se Na trase z Rájeneminula svým účinkem. V letech minulých jsme sice chodívali s dětmi uklízet lesopark Debř, ale  letošní „úroda“, celkem přes 30 pytlů odpadků všeho druhu, hovoří za vše!!! Toto byl výsledek téměř padesátky malých i větších zachránců přírody, kteří téměř čtyři hodiny uklízeli to, co si naši nezodpovědní spoluobčané odložili do lesa.

Co ti lidé nevyhodí...   Dnes se již všechny děti, od těch nejmenších, učí třídit odpad a vědí, že každý nepotřebný obal má své určené místo. Uvádíme příklady nalezených odpadků při naší očistě lesa: PET láhve a skleněné láhve, plechovky a železa, použité dětské pleny, pneumatiky, oblečení a boty, ale i WC mísa a další.

    Na závěr naší akce nechyběl nezbytný táborák s opékáním vuřtů a následným úklidem i těch svých odpadků. Prosíme vás všechny, chraňte a šetřete naši přírodu, neboť je nedílnou součástí nás všech a našeho života především. Touto cestou děkujeme všem ochotným zúčastněným brigádníkům za pomoc při tomto úklidu.

Dana Dlouhá

Další fotky