Poděkování starostky M. Štráchalové mšenským zahrádkářům

   Vážení zahrádkáři, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za součinnost vaší organizace a města ve věci uspořádání jarní sbírky humanitární pomoci pro Diakonii Broumov. Nestává se často, aby dobrovolný spolek podával pomocnou ruku městu, bývá to spíš naopak. Prostory, které si pronajímáte ke své činnosti, jste městu již podruhé poskytli k uspořádání sbírky. Jsem rovněž překvapena rychlostí, ochotou a svědomitostí, se kterou jsem se pokaždé setkala ze strany vašich členů, a sice paní Langerové a pana Beneše, včetně vnuka Jakuba. Poděkovala jsem jim za město osobním dopisem, ale považuji za důležité podat tuto informaci i ostatním členům vašeho zahrádkářského spolku, jelikož si myslím, že ze skromnosti sobě vlastní o své pomoci informaci nepodají. Děkuji vám všem za pomoc a věřte, že bez téhle podané ruky bychom tyto humanitární sbírky uskutečnit nemohli.

Marie Štráchalová, starostka