Ke dni 20. 4. 2005 byl rybník Blížka odbahněn, vyčištěn, hráze urovnány, osety travou, cesta v těsné blízkosti kolem rybníka byla upravena a zesílena. Téměř celá akce byla financována Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko z programu péče o krajinu, město Mšeno bude hradit cca 100 tis. Kč jako spoluúčast na akci. Hodnota celého díla je cca 1 mil. Kč. Současně byla z tábora do Blížky zabudována kanalizační roura na dešťovou vodu, která odvede vodu z tábora při deštích a pomůže naplnit Blížku zpět vodou.

   Všechny rybníky má ve správě svěřen rybářský spolek, který odvod  a umístění potrubí z tábora zajišťoval vlastní prací jednotlivých členů a město poskytlo materiál. Lze konstatovat, že celá akce kolem Blížky se zdařila, nedošlo k žádným podstatným škodám, naopak je třeba provádějící firmu pochválit a poděkovat všem, kdo přiložil ruku k dílu. Blížka je opět v dobrém stavu na delší období.

Marie Štráchalová, starostka města