V měsíci březnu přibylo v knihovně 57 knih – z toho 11 pro děti, 12 naučné literatury a 34 beletrie. Bylo vypůjčeno 629  knih a časopisů – z toho 59 dětských knih. Děti si půjčují i v dospělém oddělení, např. povinnou četbu, encyklopedie atd.. V knihovně proběhlo školení na internetu, proběhly pravidelné besedy žáků naší školy v knihovně na dané téma. V každém čísle  Mšenských novin budeme zveřejňovat nové knihy, ale i knihy, které jsou již v knihovně. Dnes vás chceme  upozornit na tyto knihy:

   Dousková I., Hrdý Budžes (divadelní hra), Jelineková  E., Pianistka (za tento román dostala autorka Nobelovu cenu), Coben H., Nadobro ztracený (detektivní román), Knopp G., Hitlerovi válečníci (svědectví – fakta), Dušková  L., Stručná mluvnice angličtiny (učebnice), Johnson P., Stručné dějiny židovského národa (dějiny), Viktorová  E., Osudová láska J. Marvana (román o známém herci – nová fakta), Rohál R., Vzlety a pády českých žen (osudy českých hereček), Rohál R., Lesk a bída slavných českých žen (osudy známých osobností).

Ivana Říhová