V pátek 27. května 2005 bude na mšenském sportovním stadionu k vidění opravdu zajímavá akce

   Poslední květnový pátek se mají děti ze Mšena a širokého okolí opravdu nač těšit. S.O.S. Sdružení občanů Stránky, Dobrovolný hasičský a záchranný sbor, Praha a Sportovní klub Mšeno pro ně uspořádají atraktivní Sportovní den. Už od samého rána je naplánován bohatý program, ve kterém se představí hasiči, policisté, záchranáři i psovodi. Každý si určitě přijde na své, a tak nezbývá, než všechny zájemce o divácky přitažlivé disciplíny pozvat do ochozů mšenského sportovního stadionu.

Fotografie z podobné akce Hasičského záchranného sboru Praha najdete v Kalendáři akcí (27. 5. Sportovní den na mšenském stadionu).

   Zahájení dne: Zahájení provede předseda Sdružení občanů Stránky, pod jehož záštitou se celá akce koná. Seznámení dětí a učitelů s programem, vyjmenování a poděkování pořadatelům, sponzorům a dalším složkám a organizacím, které se dne účastní.

   Ukázka techniky: Ukázku předvedou HZS Mělník, SDH Mšeno, ZZS Trans Hospital, Policie ČR (zásahová jednotka, pyrotechnici, psovodi, dopravní služba), Veterinární záchranná služba PET Medic. Bude možnost prohlédnout si vozidla, techniku (hasičská auta, sanitky, policejní auta, zvířecí záchranku) a vybavení záchranářů (dýchací přístroje, vyprošťovací zařízení, obleky, lékařské potřeby a vybavení, zbraně apod.), záchranáři a policisté budou odpovídat na jednotlivé dotazy případně i vyprávět zážitky z praxe.

   Sportovní disciplíny: Sportovní disciplíny jsou vyjmenovány níže. Budou probíhat různě v průběhu celého dne, kromě ukázek, podle aktuálního počtu soutěžících s přihlédnutím na technické a provozní možnosti dané disciplíny.

   Ukázka poskytnutí první pomoci člověku: Lékaři dětem vysvětlí a ukáží základní zásady poskytnutí první pomoci, na jaké číslo volat a jaké informace potřebuje dispečerka tísňové linky vědět k vyslání odborné lékařské pomoci. Předvádí Zdravotnická záchranná služba Trans Hospital a lékaři z FN Praha - Motol.

   Ukázka poskytnutí první pomoci zraněnému zvířeti: Veterináři z veterinární záchranné služby PET Medic předvedou výbavu a záchranářské vybavení a sdělí zásady poznávání zranění či nemoci zvířete, jak se chovat při setkání s agresivním či divokým zvířetem a předvedou i ukázku poskytnutí první pomoci psovi.

   Ukázka práce psovodů: Psovodi Policie ČR předvedou ukázku výcviku služebních psů a zadržení unikajícího nebezpečného pachatele.

   Vyproštění zraněných osob a psa z havarovaných vozidel: Hlavní ukázka dne. Přímo před očima přihlížejících se stane dopravní nehoda, v podání odborníka z DHZS. Děti pak budou mít za úkol zjistit co nejvíce informací ohledně vzniklé dopravní nehody a tyto informace budou mít za úkol předat dispečerovi na tísňové lince. Cílem je prověřit a získat důležité informace k přivolání pomoci. Dále budou mít za úkol provést opatření k zajištění dopravní nehody, jako je např. přivolání dospělé osoby, zajištění označení místa nehody, jak postupovat při nehodě na železničním přejezdu. Po této části pak na místo přijedou hasiči, záchranáři a policisté, kteří provedou vyproštění osob a psa z havarovaného vozidla, jejich ošetření a převoz do nemocnice a na veterinární pracoviště, policisté ukážou zajištění a šetření dopravní nehody a zároveň děti vytěží o potřebné informace, jak k dopravní nehodě došlo – děti se tak staly důležitými svědky dopravní nehody. Tímto postupem tak snadno získají a prověří si důležité informace a poté uvidí využití jimi podaných informací záchranáři přímo v akci. Tato ukázka je velmi divácky přitažlivá a jistě zaujme všechny přihlížející. Ukázku provedou: DHZS Praha, SDH Mšeno, HZS Mělník, ZZS Trans Hospital, VZS PET Medic Praha, Policie ČR – Služba dopravní policie, ZJ Policie ČR Správy Středočeského kraje.

   Ukázka hašení hořícího vozidla: Poslední ukázka – hasiči z SDH Mšeno a hasiči z HZS Středočeského kraje (Stanice Mělník) předvedou uhašení hořícího vozidla. Opět bude dětem připomenuto, jaké informace je třeba podávat při volání na tísňovou linku a rovněž, jak je důležité včas zavolat a jakým způsobem je třeba umožnit projíždějícím zásahovým vozidlům volnou cestu apod.

   Ukázka práce pyrotechniků: Policejní pyrotechnik předvede průzkum podezřelého nálezu a jeho zneškodnění.

   Ukázka zásahu zásahové jednotky : Policejní zásahová jednotka provede zadržení nebezpečného pachatele, který z místa spáchání trestného činu ujíždí  motorovým vozidlem.

   Volnější program: Děti si budou moci prohlédnout policejní vozy, hasičské a sanitní vozy, zbraně a vybavení policejní zásahové jednotky a policejního pyrotechnika, sportovní disciplíny.

   Všechny ukázky budou odborně komentovány. Forma komunikace s dětmi je na principu otázek a odpovědí, což umožňuje děti aktivně zapojit do probíhajících ukázek. Děti si tak snadněji zapamatují získané informace a tyto v nich zůstanou díky prožitému zážitku.
   Změna programu vyhrazena.

P R O G R A M 
09:00 – 10:00 hodin – samostatná prohlídka místa akce
10:00 – 10:15 hodin - zahájení dne (zahajuje předseda S.O.S.)
10:15 – 11:15 hodin – ukázka poskytnutí první pomoci člověku (zásady)
10:15 – 11:15 hodin – zásady první pomoci zraněnému zvířeti
11:30 – 12:00 hodin – ukázka práce psovodů
12:30 – 13:15 hodin – ukázka vyproštění osob a psa z havarovaných vozidel
13:30 – 13:45 hodin – ukázka hašení hořících vozidel
13:45 – 14:15 hodin – ukázka práce policie (pyrotechnici, zásahová jednotka)
14:15 – 16:00 hodin – volnější program: hod na přesnost, stříkání vody (džberovka - srážení PET lahví umístěných na lavičce), chůze po laně, šplh po laně, střelba ze vzduchovky, hod míčkem na plechovky, test pro cyklisty.