•    Město Mšeno oznamuje občanům, že z důvodů naplnění kapacity I. etapy skládky TKO bude k datu 31. 3. 2005 skládka uzavřena a bude končit příjem na skládku.Výjimku bude tvořit svozová firma Remondis (bývalá firma Rethmann-Jeřala), která sváží popelnicový odpad z obvodu města Mšena a přilehlých obcí. Rovněž drobní původci odpadu z působnosti města Mšena, rozumí se kárky,vozíky za auta atd., budou mít možnost ještě po určitou dobu skládku TKO využívat. 
  •    Pozvánka na prohlídku našeho města, která se uskuteční dne 18. 4. 2005 v 15 h se srazem před radnicí. Zájemce provede i s výkladem pan Mgr. Jan Kilián, historik Regionálního muzea Mělník. Trasa povede: radnice –náměstí – kostel (interiér) - hasičská zbrojnice (bývalý kostel sv. Jana) - městské lázně (interiér).