Informace pro občany i obce

   Na Městském úřadě ve Mšeně, odboru výstavby a ÚP, životní prostředí je možno nahlédnout do „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ platné od 1. 2. 2005 a „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2005. Dále je zde možno nahlédnout do tematických zadání pro rok 2005 pro poskytování dotací z Fondu životního prostřední Středočeského kraje. Pro zájemce uvažující o výstavbě domovních ČOV jsou na MěÚ Mšeno, odboru výstavby a ÚP, ŽP nabídky k výstavbě ČOV od firem Řezníček Miroslav, Dřísy a OLYMPEX EXPORT-IMPORT s. r. o. Plzeň.

Vendula Šestáková, pracovnice MěÚ Mšeno, odbor výstavby a ÚP, ŽP