Ve čtvrtek 3. března jsme s třídou 3. A navštívili městskou knihovnu. Paní Říhová již měla pro děti připravenou zajímavou besedu o tom, jaké knihy si zde mohou půjčovat a jak jsou knihy v knihovně uspořádány. Výklad byl doplněn spoustou ukázek, ať už to byly pohádky, básničky a říkadla, nebo povídkové knihy a encyklopedie. Děti se také seznámily s našimi známými ilustrátory.
   Beseda byla pro děti nejen zajímavá a poučná, ale díky paní Říhové také zcela přirozená a uvolněná, takže zvídavé otázky dětí plynuly jedna za druhou. Chtěli bychom tímto poděkovat paní Říhové za příjemně strávený čas v městské knihovně a budeme se těšit na další návštěvu.

Lenka Tylová, třídní učitelka