Mšenští chovatelé, členové základní organizace Českého svazu chovatelů, se řadí mezi ty organizace, které v posledních letech vykazují velmi aktivní činnost. V sobotu 12. února svolali své členy do salonku restaurace Obecník na svou výroční schůzi. Za městské zastupitelstvo a městský úřad se jednání zúčastnila starostka paní Štráchalová. Z Chlumína přijeli pozvaní zástupci spřátelené organizace ČSCH, se kterou udržují častý a čilý kontakt.

   Jako každý rok, tak i letos chovatelé hodnotili svou práci vykonanou v uplynulém období, radili se a schvalovali plán své činnosti v roce 2005. Přehled o bohaté činnosti podal a zhodnotil přítel Jan Fryč, předseda spolku. Podrobnou zprávu o hospodaření rozdala členům před zahájením schůze přítelkyně Jana Blažejová, hospodářka ZO. Seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2005 a vyzvala je k diskuzi o podané zprávě i návrhu rozpočtu. Př. Marie Hudcová, předsedkyně revizní komise, zkontrolovala doklady o příjmu i vydání a vše shledala v naprostém pořádku. S potěšením bylo konstatováno, že se podařilo splatit dlužné částky za zakoupené klece, posady a voliéry, potřebné k uskutečnění výstav, a tak je možno hospodařit v příštím roce s vyrovnaným rozpočtem.

   Stěžejním bodem naší celoroční činnosti je příprava a uspořádání místní výstavy králíků, holubů a drůbeže. Tradiční výstavu, letos už osmou, bychom chtěli otevřít ve dnech 22. – 23. července, a tím dát možnost zájemcům o chov zvířat ze Mšena i širokého okolí zakoupit si pro své chovy kvalitní čistokrevná zvířata. Naše výstavy jsou hojně navštěvovány. Chovatelům i z míst velmi vzdálených se u nás líbí, jsou spokojeni s průběhem výstavy i příjemným prostředím našeho chovatelského areálu, a tak naše výstavy hojně obesílají a navštěvují. Při minulé výstavě bylo předvedeno přes 600 zvířat.
   Každý rok se snažíme něco vylepšit. Vloni to bylo osvětlení areálu, úprava klubovny i pohodlné posezení venku. Letos se pokusíme získat hudbu a pro děti maňáskové divadlo. To je plán. Jak se ho podaří splnit, to se uvidí.

   Členové naší organizace neustále zdokonalují výstavní prostory a zařízení celého výstavního areálu. Ke zdárnému uspořádání a kvalitní organizaci výstavy v takovém rozsahu je potřebný určitý počet schopných a hlavně naprosto spolehlivých lidí. To se nám v posledních dvou letech daří, protože členy naší skupiny jsou vesměs aktivní chovatelé, kteří vystavují a na výstavách dosahují dobrých výsledků. Také vzájemné jednání je přátelské a kamarádské. Případné nesrovnalosti se řeší z očí do očí a to pomáhá udržet příjemné, pohodové prostředí.

   Při hodnocení bylo vysloveno poděkování všem členům i příznivcům, kteří se o úspěch zasloužili. Poděkovali jsme také představitelům našeho města, kteří mají pro naši činnost pochopení a vycházejí nám vstříc. Požádali jsme paní starostku, aby náš dík a uznání tlumočila zastupitelům i pracovnicím MěÚ a informovala je o průběhu naší schůze.

   Začíná nová chovatelská sezona a nás chovatele čeká mnoho každodenní trpělivé práce při zkvalitňování úrovně zvířat v našich chovech. Snažíme se přispívat k oživení i propagaci našeho města a prosíme občany o zachování přízně.

Miroslav Spousta