V únoru letošního roku oznámili v televizních zprávách, že i náš stát dostane v blízké budoucnosti do vlastnictví kousek území v Antarktidě. Mluvili o lodích, které již plují naložené materiálem zakoupeném na výstavbu antarktické výzkumné stanice. Čekali jsme od zpráv víc, obsáhlejší údaje – kdy, kde a kým bude stanice vybudována. Kterým mořem bude možné do stanice doplout? Nic víc však neříkali. Asi až zítra nebo prostě příště nám řeknou víc, těšili jsme se. Stejně – i po takové krátké zprávě poskočilo mnohým Čechům srdce radostí.

   Spravedlnost se kreslívá se zavřenýma očima, proto prý chodí pomalu. Nebylo spravedlivé, že si před půl stoletím několik zemí rozdělilo Antarktidu na ohromné výseče jako dort. Co kdyby nám nyní při pokusu o nápravu přihodili jako přívažek nějaký ostrov – ostrůvek, zasnívali jsme se. Mít vlastní tuleně na vlastní zemičce a kousek moře k tomu.

   Kolik zlovolných slov už v Čechách padlo na adresu Praotce Čecha. Byl už starý a bolely ho prý nohy. Zůstal sedět na Řípu a nemohl nás dovést k moři. O jeho mléko a strdí dnešní lidé nedbají, spíš o coca colu. S úrodou ovoce a obilí jsou prý jenom starosti, tak se nedivme, že moc vděčnosti starému pánovi neprojevují. Na krásu naší země jsou sice pyšní mladí i staří ale o tu stejně žádnou zásluhu nemají.

   Tak běžely dny v tom krátkém měsíci únoru a o naší Antarktidě stále žádné zprávy. Žádné Moře Weddelovo, Moře Davidsovo, Moře Rossovo novináře nezajímalo. Místo Moře Rossova zaplňoval novinové stránky Grossův rybníček, radiové a televizní noviny dávaly místnímu rybníčku přednost před každým mořem. Lovily v něm do omrzení, až z něj udělaly páchnoucí kalužinu.

   My prostí, obyčejní čekáme, kdy se přestanou hrabat v té špíně, obléknou si čisté teplé oděvy, dojedou do Antarktidy a zmapují nám naše území. Pan Jiří Žáček pro nás zjistil v předstihu, že předností Antarktidy je minimální výskyt pitomců na km2. Jak nadějné pro náš další život...

Ludmila Svátková