Protože se mezi občany vyskytla řada zkreslených a nepodložených informací, chtěl bych se ještě vrátit k výsledku lednového zasedání zastupitelstva. Jak jsme veřejně oznámili, odstoupili jsme společně s kolegy proto, že jsme nechtěli nést v rámci koalice s ČSSD spoluzodpovědnost za problémy, které se nahromadily a nebyly adekvátně řešeny. Své důvody jsme zveřejnili a na jejich základě jsme iniciovali odvolání starostky. K těmto krokům nás vedla především snaha napomoci rozvoji města. Na základě jednání zastupitelů se však ukázalo, že nastala patová situace, že pro odvolání není dostatečná vůle. Při poměru sil 5:5 jsme sice mohli zablokovat jakékoli rozhodnutí, to by však vedlo k ochromení činnosti města, což byl ale pravý opak naší snahy. Proto jsme se snažili najít kompromisní řešení, které by bylo prospěšné hlavně pro město. Volba p. Wasyliwa místostarostou a p. Živce předsedou finančního výboru se zdála spolu s podmínkou rozšíření kompetencí místostarosty nejvhodnějším kompromisem. Neznamená však ani ústup od našich prezentovaných názorů, ani návrat k dřívější koalici. Post místostarosty s většími kompetencemi nám dává možnost provádět politiku aktivní opozice, která nepovede město do ještě hlubších problémů, ale pomůže vytvořit potřebný tlak na to, aby se problémy řešily. Jsem přesvědčen, že celé naše jednání, i když dopadlo jinak, než jsme si představovali, přesně splnilo cíl, který byl formulován i v oficiálním vyjádření MS ODS k vypovězení koaliční dohody – „vymanit radnici ze stojatých vod“.

Ing. Jiří Fanta