Jak jsem slíbil v minulém čísle, rád bych na tomto místě pravidelně informoval občany nejen o své činnosti ve funkci místostarosty, ale o problémech města obecně. Po svém zvolení místostarostou jsem se ihned pustil do práce. Od 25. 1., kdy jsem dostal k dispozici kancelář ve 2. patře radnice, mám pravidelné úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Začal jsem se zabývat problémy, které podle mého názoru město v současnosti nejvíce tíží, tedy financování Domova seniorů, řešení skládky a rekonstrukce koupaliště. V případě koupaliště bylo rozhodnuto připravit projekt pro celkovou rekonstrukci, rozdělený do etap, které budeme realizovat podle získaných finančních prostředků. Pro první etapu, která se uskuteční v letošním roce, by měla být využita státní dotace 3,6 mil. Kč. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zpracovatele tohoto projektu. Není tedy zatím rozhodnuto, kdo bude rekonstrukci koupaliště provádět, ani časový harmonogram prací. Jisté je jen to, že práce musí proběhnout tak, aby dotace byla vyčerpaná do konce roku 2005.

   Problémem budování další části skládky je zejména nedostatek finančních prostředků. Proto v současné době jednáme s firmami, které jsou schopny a ochotny realizovat výstavbu skládky včetně jejího zafinancování. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení i na tuto akci. Současně finanční výbor připravuje kompletní posouzení dosavadního provozu skládky z hlediska finančního, což pro nás bude jedním z podkladů pro rozhodování o způsobu provozování další etapy.

   Stále se jedná o vyřešení financování Domova seniorů. Po jednání ze zástupci Ministerstva financí bylo přislíbeno uhradit schodek v hospodaření za rok 2004 ve výši 4 miliony Kč ze zdrojů MF. Jejich vyplacení je však ještě vázáno na jednání se Středočeským krajem, konkrétně hejtmanem ing. Bendlem. Toto jednání je připraveno na 25. února. Kromě těchto jednání se však snažíme hledat i možnosti úspor nákladů. Jednou z možností velkých úspor je i změna způsobu vytápění. Nechali jsme si posoudit od odborných firem možnosti vytápění. Jako nejvýhodnější se jeví využití tepelných čerpadel. A to z hlediska nejnižších provozních nákladů i možností realizace včetně výhodných dotací. Od několika firem jsme dostali nabídky a nyní připravujeme podklady pro žádost o dotaci. Při shánění informací pro Domov seniorů jsme narazili i na možnosti, jak pomoci i našim občanům, kteří by o tento způsob vytápění měli zájem. Proto připravujeme pro všechny zájemce schůzku s odborníky, kteří by v tomto směru podali konkrétní informace technické i ekonomické.

Vladimír Wasyliw