o V závěru ledna a počátkem měsíce února jsem navštívila dvě výroční schůze místních spolků – Sboru dobrovolných hasičů a Chovatelů Mšeno.Na obou schůzích se hodnotil uplynulý rok a schvaloval se plán činnosti pro rok 2005. V tomto bodě jsou si všechny výroční schůze podobné, ale zaměření jednotlivých spolků je naprosto rozdílné. Dobrovolní hasiči zachraňují naše životy a majetek tím, že nasazují své zdraví, a proto se město snaží naše hasiče dobře vybavit po stránce výstroje a výzbroje. Z výroční zprávy zaznělo poděkování městskému zastupitelstvu za starostlivost, kterou poskytujeme dobrovolným hasičům. Děkuji i jménem svým za jejich dobrovolnou činnost a velice si jejich práce vážím.

   o Spolek chovatelů Mšeno, který má 19 členů, zajišťuje každoročně velkou chovatelskou výstavu, spojenou s prodejem domácích zvířat. Jedná se o několikadenní akci, velice náročnou na čas a práci. Chovatelé od města před lety obdrželi areál bývalého katru v Jezerní ulici. Pamětníci vědí, že se jednalo o areál, který neměl dobrý technický stav. A podívejte se dnes... Ze zprávy činnosti a plánů do budoucna bylo zřetelné, že práce na údržbě a budování areálu pro naše chovatele neskončily, naopak počítají s tím, že ještě mnoho brigádnických hodin budou svému „koníčku“ věnovat. Každoroční výstavou předvádějí nejen výsledky své práce, ale velice dobře propagují jméno svého města. Další, již několikaletou tradicí je setkávání chovatelských přátel z okolních spolků, kde se nepracuje, nevystavuje, neprodává, ale setkají se mezi sebou přátelé, kteří mají stejné zájmy, předávají si zkušenosti a v klidu si popovídají. Tato akce bývá brzo na jaře, nežli začne opět celoroční práce i v dobrovolném spolku chovatelů. Ze zprávy opět zaznělo poděkování městskému zastupitelstvu za veškerou pomoc, kterou chovatelům poskytují během každého roku. Poděkování patří vám všem ve spolku chovatelů Mšeno za práci, propagaci města a v neposlední řadě za zvelebování našeho životního prostředí.

   o Vážení občané, loni na podzim jsme uskutečnili humanitární sbírku letního a zimního dámského, pánského a dětského oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, hraček. Sbírku organizuje Diakonie Broumov, centrum sociálních služeb Broumov. Stejná sbírka bude v našem města zajišťována ve dnech 6 a 7. dubna 2005 od 13 do 16 h v budově zahrádkářů (vedle Obecníku) Mšeno. Odvoz do Diakonie bude zajištěn dne 8.dubna 2005 od 15-16,00 hod z místa sběru. Děkuji předem členům zahrádkářského spolku za pomoc při sběru a za zapůjčení prostor k uskutečnění sběru.

Marie Štráchalová