1   Ve dnech 8. a 9. února se v Základní škole ve Mšeně konal zápis žáků do 1. ročníku ve školním roce 2005/2006. Zápis letos probíhal formou pohádky. Už u vchodu se budoucích prvňáčků ujaly princezny a odvedly je do čekárny, kde se o zábavu starali šaškové, víly i vodníci. Ti si s dětmi malovali, stavěli kostky, skákali panáka nebo prováděli děti po škole. Do třídy, kde zápis probíhal, si děti odvedly další princezny. V jedné třídě na budoucí prvňáčky čekal drak, který je vyzpovídal, a tak se dozvěděl, kde děti bydlí, poslechl si básničku a předal děti vílám, které zkoušely barvičky. Ve druhé třídě, kde zápis paralelně probíhal, děti viděly víly, princeznu a vodníky, kteří je zkoušeli z barviček, vodníkům děti dokonce počítaly hrnečky na dušičky. Další část zápisu provedly zkušené paní učitelky.  K letošnímu zápisu bylo přihlášeno 32 žáků. Děkujeme všem za pomoc a spolupráci při organizaci zápisu a v září se těšíme na „naše“ prvňáčky.

Jiřina Trunková