2005! To je panečku letopočet! Takový půlkulatý, ale významný! Měla jsem před sebou hrst papírků s připomínkami, co se stalo před šedesáti, osmdesáti nebo před celou stovkou roků. Před šedesáti roky skončila druhá světová válka. Před osmdesáti zažívala naše tehdy mladá republika významné ekonomické změny. V Německu se zformovalo nacistické hnutí. Před 100 lety, ve dnech 13.–20. srpna, se konal ve Mšeně Všeslovanský sjezd a výstava. Novinky na sjezdu přednesené se v práci včelařů připomínaly ještě za třicet roků. V roce 1905 vydal A. Einstein svou první práci o teorii relativity. Ernest Rutheford již pracoval na objevu atomových jader a své objevy zveřejňoval. Zásadní sdělení o svém objevu vydal v roce 1907.

   Byla bych pokračovala v podobném psaní dál, ale v radiu přerušili hudbu a mluvili o strašném zemětřesení, které postihlo Srí Lanku a okolní ostrovy. Je to největší dosud známá přírodní katastrofa, říkal hlasatel.

   Stáří zeměkoule se odhaduje na čtyři miliardy let. Než se země zformovala, docházelo jistě ke změnám, pro nás nepředstavitelným. Člověk se objevil na Zemi, až když se podobala ráji (viz Srí Lanka). Občas se však stane, že se ráj změní v peklo.

   Nedávno jsem poslouchala přednášku. Vědci tam tvrdili, že pokud by v nitru naší planety nedocházelo k jaderným rozpadům, k sopečné činnosti a k zemětřesením, Země by už dávno vyhasla – vychladla a byla by bez života. Je mi hluboce líto všech zmařených lidských životů. Člověk však asi nemůže dělat víc, než taková neštěstí předvídat a chránit se.

Ludmila Svátková