Tepelná čerpadla – další možný zdroj energie pro vytápění

   Vzhledem ke stále se snižujícím zásobám fosilních paliv získávají stále více na významu tzv. obnovitelné zdroje tepla. Základním principem je získávání tepelné energie z okolní přírody. Vedle jejich přírodní obnovitelnosti jsou jejich základními výhodami nízké náklady a minimální vliv na životní prostředí. Proto je výzkumu, vývoji a využití těchto zdrojů věnována ve světě stále větší pozornost. Vedle biomasy, větrné energie a sluneční energie je může být jedním ze zdrojů teplo obsažené v našem okolí - v zemi, vzduchu nebo ve vodě. Ve světě jsou již více než dvě desítky let vyráběna a stále zdokonalována zařízení, která dokážou využít tuto energii pro vytápění objektů. Souhrnně se nazývají tepelná čerpadla. Tato zařízení dokáží odebrat část tepelné energie z okolního vzduchu, protékající či stojaté vody nebo z vrtu v zemi.

   Instalováním těchto topných systémů se sníží náklady na vytápění přibližně na 1/3 až 1/5 původních nákladů, podle nákladnosti předchozího způsobu vytápění. Navíc odpadají např. starosti se skládáním paliva, odvozem popela apod. Nevýhodou jsou poměrně vysoké pořizovací náklady. V současnosti je však přechod na tento způsob vytápění podporován a také dotován státem. Město uvažuje o využití tohoto vytápění zejména v Domově seniorů, případně i v některých dalších objektech. Při zjišťování informací jsme narazili i na zajímavé možnosti pro občany. Proto jsme se rozhodli pozvat zástupce jedné z firem, které se tímto vytápěním zabývají. Chceme uspořádat informační besedu všechny zájemce z řad občanů, kteří mají chtějí získat další informace o tomto způsobu vytápění, případně i o možnostech jeho financování. Termín besedy byl stanoven na úterý 8. 3. od 16 hodin na sále radnice ve Mšeně. Všichni občané jsou srdečně zváni.