Cesta životem   Na základě podnětu ředitelky Domova seniorů ve Mšeně paní Blanky Dvorščíkové se žáci 8. A třídy zapojili do projektu, pracovně nazvaného Cesta životem. Úkolem bylo seznámit se s jedním z klientů Domova seniorů a sepsat o něm životopis.

   Společně se všemi žáky jsme několikrát navštívili v rámci hodin slohové výuky Domov seniorů, kde se dvojice žáků seznámily se „svou“ babičkou nebo dědečkem. Počáteční rozpaky překonala zanedlouho velmi přátelská atmosféra. Naši žáci se např. dozvěděli, jak se vyučovalo ve škole v první polovině 20. století, jak těžký byl život v období války, kolik dětí a vnoučat mají klienti DS, jaká je jejich oblíbená barva a pořad v televizi. Všechny získané údaje žáci zpracovali, dokonce i s fotografickou dokumentací, a jako dárek předali před Vánocemi svým babičkám a dědečkům. K vánoční atmosféře přispěli také zpěvem několika koled, milým vyprávěním a předáním vlastnoručně vyrobeného dárečku.
Cesta životem
   Mám radost, že nezůstalo jen u oficiálních návštěv v rámci výuky, ale především děvčata navštěvovala své klienty i odpoledne po vyučování, a dokonce si s některými babičkami zahrála kulečník.

   Domnívám se, že celý projekt ukázal generaci čtrnáctiletých, že i na podzim života dokáže člověk být velice vitální a komunikativní. U žáků naší školy bylo zase možno pozorovat, jak se zdokonalují jejich komunikační schopnosti, umění naslouchat a zaznamenat důležité informace, tak aby vznikl souvislý příběh. Pravda někdy se informace trochu lišily od skutečnosti, ale vždyť teprve začínáme.

   Děkujeme klientům Domova seniorů, paní ředitelce a paní Janě Wasylivové, kteří nám umožnili zapojit se do tohoto projektu.

Mgr. J. Trunková, vedoucí projektu