Všichni víme, jaké neštěstí postihlo v posledních dnech loňského roku jihovýchodní část Asie. Lhostejné snad nezůstalo ani jedno lidské srdce. Hned první den po prázdninách jsme my jako učitelé uspořádali mezi sebou dobrovolnou sbírku. Dále jsme dali žákům ke zvážení, zda by 2 000 Kč věnovali z fondu sběru starého papíru. Na školním parlamentu se všichni zástupci tříd shodli, že s darem souhlasí, a dokonce zástupci 7. A třídy přišli s návrhem uspořádat ještě jednu dobrovolnou sbírku mezi žáky. Žáci ve své dobrovolné sbírce vybrali 967,50 Kč, které společně se 2 000 Kč ze sběrových peněz zaslali na jedno z nabízených kont. Učitelé, mimo skutečnost, že posílali charitativní SMS zprávy, přispěli 2 300 Kč. Věříme, že vybrané finanční prostředky budou použity na dobrou věc.

Jiřina Trunková