TJ Sokol Mšeno děkuje touto cestou p. starostce M. Štráchalové za zprostředkování bezúplatného převodu paland pro naši jednotu z vojenského útvaru Vyškov a firmě SILO Střednice – p. V. Štráchalovi st. a p. V. Štráchalovi ml. za sponzorský dar (dovoz těchto paland pro ubytování turistů v sokolovně).

Hana Nečasová, Dana Dlouhá