Vážení spoluobčané, znovu se na vás obracím a připomínám, že plastový odpad, který v současné době odkládáme do plastových pytlů a který se odváží každý poslední čtvrtek v měsíci, má svůj řád:

   1. Pytle plastové jsou žluté, zakoupit je možné na MěÚ za 14 Kč + DPH.
   2. Poslední čtvrtek v měsíci se odvážejí, nutno přistavit ve středu navečer, případně ve čtvrtek brzy po ránu.
   3. Pytle stavíme na stanovišti kontejnerů (sklo, papír), nikam jinam.
   4. V měsíci únoru budou dodány kontejnery na plasty a pytle budou trvat dál, můžete zvolit variantu, která je vám příjemnější.

   Co se stane, když nepostupujete podle výše uvedených bodů?

   1. Jiné pytle nežli žluté s logem plasty odpadová firma neodváží, v ceně pytle je obsažen poplatek za odvoz.
   2. Vystavíte-li pytle v den svozu, může se stát, že svozová linka již objela náš katastr a pytle zůstanou do dalšího svozu, tj. celý další měsíc na ulicích. Takový pytel se často roztrhá a rozsype po ulici.
   3. Stejná situace nastává, pokud vystavíte pytle přede dnem svozu.

   Touto cestou vás žádám a předem děkuji za dodržení regulí ke svozu plastů. Pomůžete tím udržovat čistotu ve městě a se ctí si uložíte svůj odpad. Zastupitelé města se na prosincovém zasedání dohodli na základě částečně předloženého návrhu nového systému sběru a likvidace TKO, že do poloviny roku 2005, tj. do 30. 6. 2005 platí původní systém, tzn. za občana polovina z 365 Kč. Podnikatel 1 000,-Kč/popelnice a nemovitost 365 Kč s tím, až dopracují předkladatelé nového systému svozu a likvidace svůj návrh, dojde ve druhé polovině roku po schválení nového systému u skupiny podnikatelů a vlastníků nemovitostí k vyrovnání vrácením nebo doplatkem financí.

Marie Štráchalová, starostka města