Leden 
   4. 1. 1955
– zemř. ing. arch. Bedřich ZEMAN z Mělníka, od něho stavba evangelického kostela ve Mšeně a myslivny na Romanově (50. výročí).
   6. 1. 1830 – nar. Adolf KOSÁREK, malíř, krajinář, mj. i obraz Kokořína (175. výročí).
   8. 1. 1910 – nar. RNDr. ing. Karel ZIMA, hydrolog, autor mapy vodních zdrojů Kokořínska (95. výročí).
   20. 1. 1920 – nar. Čestmír CÍSAŘ, politik a diplomat, pobyt na Vidimi a v Lobči (85. výročí).
   24. 1. 1875 – nar. v Zamachách V. J. ŠTĚPÁN, rybářský odborník, ředitel rybářské školy ve Vodňanech (130. výročí).
   28. 1. 1890 – nar. dr. Otakar JOHN, přírodovědec z Mělníka, připravil zřízení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko (115. výročí).

Únor 
   3. 2. 1975 – zemř. Jan ŠESTÁK, zahradník a šlechtitel v Děčíně a Všetatech, rodák z Řepína (30. výročí).
   5. 2. 1980 – zemř. Adolf FIŠÁREK, výtvarník, pobyt v Šemanovicích (25. výročí).
   16. 2. 2000 – zemř. ing. Václav PICKO, rodák ze Mšena, odborně dokázal, že hudební pedagog Vojtěch Živný (rovněž mšenský rodák, působil ve Varšavě) byl učitelem klavíru skladatele Fryderyka Chopina. Významný motoristický funkcionář mšenského automotoklubu (terénní soutěže).
   26. 2. 1910 – nar. Jindřich WIELGUS, sochař, pobýval v Medonosích (95. výročí).
   únor 1955 – zemř. Karel SELLNER, pedagog v Mladé Boleslavi, psal historické romány z Podbezdězí i Podvrátenska – Petrovský aj. (50. výročí).

Březen
   3. 3. 1955 – zemř. ing. Antonín HOLUB, lesník, geodet, působil na Mělnicku (50. výročí).
   6. 3. 1870 – zemř. Alois BUBÁK, malíř, krajinář, autor obrazu Kokořín (125. výročí).
   21. 3. 1905 – nar. Jaroslav ŠIMONEK, strojírenský odborník (ČKD), působil 29 let v Brazílii, syn Josefa Šimonka ze Stránky, majitele Lobče i Housky (100. výročí).