Koncem roku 2004 se „narodila“ obecně prospěšná společnost

   V závěru loňského roku byla konečně ustavena společnost Cestovní ruch Kokořínska o. p. s., obecně prospěšná společnost, zřízená k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v této oblasti. Zakladateli se staly obce, jejichž představitelé vidí v cestovním ruchu perspektivu dalšího rozvoje – Mšeno, Mělnické Vtelno, Nebužely a Řepín. Statut obecně prospěšné společnosti ji zavazuje k tomu, že veškerý zisk z jejích aktivit bude investován zpět do rozvoje turistického ruchu. Jde o čistě neziskovou organizaci, která nepovoluje např. ani vyplácení jakýchkoli odměn členům správní či dozorčí rady. V šestičlenné správní radě, která je statutárním orgánem společnosti, jsou za Mělnické Vtelno starostka p. Rašáková, za Řepín starosta p. Urbánek, za Nebužely starosta p. Pokorný a místostarostka p. Jáchymstálová a za Mšeno místostarosta p. Wasyliw a zastupitelka p. Dvořáková. Předsedou správní rady byl na jejím prvním zasedání v prosinci 2004 zvolen p. Wasyliw. Rada také jmenovala ředitele společnosti – p. Václava Nováka ze Mšena. Společnost bude ke své činnosti využívat prostory a zařízení Infocentra, které jí město pronajalo za symbolické nájemné. Přestože byl teprve podán návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u obchodního soudu, na obou jednáních správní rady padla řada námětů pro její činnost.

(kh)